Doitsu Koi (4 koi)

1703075
Doitsu Showa
63 cm
€ 1.995,00
25 maanden
[ 534 - ♀ ]
1603007
doitsu sanke
45 cm
€ 1.495,00
25 maanden
[ 329 - ♀♂ ]
1503057
Doitsu Showa
43 cm
€ 595,00
48 maanden
[ 1202 - ♀♂ ]
1611013
doitsu karashigoi
35 cm
€ 595,00
24 maanden
[ 764 - ♀♂ ]