yamabuki

Izumiya [1510044]

Verkocht
Reference
1510044
Type
yamabuki
Breeder
Izumiya
Kwaliteit
Age
75 months
Length
64 cm
Gender
Vrouwelijk

Verkocht