Hikari Moyomono Koi (4 koi)

1904011
mukashi ogon
55-60 cm
€ 1.250,00
€ 950,00
21 maanden
[ 54 - ♂ ]
1710064
yamabuki momotaro
50 cm
€ 695,00
22 maanden
[ 456 - ♀♂ ]
1712011
ogon
52 cm
€ 695,00
22 maanden
[ 585 - ♀♂ ]
1712012
ogon
50 cm
€ 695,00
21 maanden
[ 463 - ♀♂ ]