Kawarimono Koi (5 koi)

1906003
chagoi
79 cm
€ 4.950,00
59 maanden
[ 127 - ♀ ]
1711004
karashigoi
70 cm
€ 1.750,00
47 maanden
[ 1449 - ♀ ]
1711005
karashigoi
67 cm
€ 1.750,00
47 maanden
[ 880 - ♀ ]
1711006
karashigoi
66 cm
€ 1.750,00
47 maanden
[ 676 - ♀ ]
1711012
karashigoi
71 cm
€ 1.750,00
47 maanden
[ 1334 - ♀ ]