Kawarimono Koi (5 koi)

1809009
asagi
79 cm
€ 3.950,00
66 maanden
[ 455 - ♀ ]
1711005
karashigoi
67 cm
€ 1.750,00
42 maanden
[ 690 - ♀ ]
1711004
karashigoi
70 cm
€ 1.750,00
42 maanden
[ 987 - ♀ ]
1711006
karashigoi
65 cm
€ 1.750,00
42 maanden
[ 532 - ♀ ]
1711012
karashigoi
71 cm
€ 1.750,00
42 maanden
[ 973 - ♀ ]