Kawarimono Koi (2 koi)

1906003
chagoi
79 cm
€ 4.950,00
63 maanden
[ 563 - ♀ ]
1711004
karashigoi
70 cm
€ 1.750,00
51 maanden
[ 1776 - ♀ ]