Evalutatieverslag Interkoi 2008

Evalutatieverslag Interkoi 2008Rini, Ben en ik hebben besloten een evalutatieverslag te maken van de eigenlijke start van Interkoi. Niet alleen voor intern gebruik, maar ook om dit even door te spelen naar de klanten. Openheid, degelijkheid en vertrouwen zijn voor ons hoogstaande eigenschappen, maar is dit ook zo ?

Met dit evaluatierapport geven wij onze persoonlijke visie over Interkoi. Wij weten dat dit rapport ook door vele handelaren, collega's, en anderen zal gelezen worden, maar dit mag ons niet afleiden van ons uiteindelijke doel, want in je hart laten kijken is niet evident. Dit rapport werd door Rini geschreven, want wie kan het anders kan dit op deze manier verwoorden, maar het is door Ben en door mezelf volledig ondersteund. Wij staan open voor jullie ? Staan jullie ook open voor ons ?

Evaluatie

De waarde van evaluatiepunten wordt uitsluitend ontleend aan de doelstellingen van het bedrijf. Een evaluatiepunt kan inhoudsloos zijn, als het buiten de doelstelling van het bedrijf valt. Onderstaande evaluatiepunten zijn onderverdeeld in de sterke punten, bedreigingen en kansen.

Voorwoord
Het is nu ruim 1,5 jaar na de aftrap van het bedrijf Interkoi. Een zich fris presenterend bedrijf, dat zich toelegt op de verkoop van de meer exclusieve koi en met name koi met tategoi-elementen in zich, met andere woorden koi met een toekomst. Deze handel is een vrij complexe materie in de praktijk. Immers, Interkoi verkoopt koi met een beduidend prijskaartje, waarvan de waarde van de vis en die haar bovengemiddeld prijzig maakt, amper zichtbaar is. Met andere woorden, we verkopen koi met ontwikkelingspotentie; we laten de klant betalen voor elementen die tijdens het verkoopmoment nog amper zichtbaar zijn en die zich (hopelijk) in de toekomst zullen tonen en vragen aan hem ons te geloven. En dat zonder garanties.

Deze verkoop vraagt een goed verhaal en een doorwrochte filosofie naar de klant toe. Het is immers zoveel gemakkelijker een gefinished sprankelend visje te verkopen; dit soort vissen verkoopt namelijk zichzelf al. Een vis, die tijd vraagt om mooi te worden, vergt absoluut een ander verhaal om aan de man te brengen. Dat vergt kennis, kunde, geduld, een ijzersterke filosofie en vooral veel passie en geloof in eigen visie. Dat is de uitdaging die we ons gesteld hebben. We doen het anders dan anderen het doen. En geloof in eigen kunnen leidt ons de weg.

Het is ontegenzeggelijk zo, dat Interkoi een vaste en stevige plaats op de koi-kaart veroverd heeft. Deze geluiden zijn overal op te vangen. Zij heeft zich in zeer korte tijd opgeworpen als trendsetter in deze business en wordt niet alleen close gevolgd door het publiek, maar evenzeer door alle geledingen in deze branche, variërend van groothandel, detailhandel, media, verenigingen, (potentiële) klanten enzovoort. Interkoi heeft zich een vaste en in beginsel trouwe klantenkring geworven, met name in het hogere segment. Dit is ook het imago wat Interkoi inmiddels heeft. Een aantal punten, unique selling points als het ware, heeft m.i. hiertoe bijgedragen:

Sterke punten
1) Een ijzersterke site, die up-to-date nieuws levert en veel waardevolle info verschaft, opgesierd met legio foto’s en filmpjes. Hét communicatiemiddel met de klant.

2) Een bovengemiddelde kennis van de kwaliteit en de zorg bij koi, resulterend in overwegend levendige en gezonde vis in de bassins. Voor iedereen waarneembaar.

3) Een bovengemiddelde aandacht en dienstverlening naar de klant toe, die betrokkenheid uitstraalt. Primair adviserend, nieuwsgierig makend, behulpzaam en ontwapenend.

4) Een vaak zorgvuldige selectie van kwaliteitskoi, primair van de go-sanke categorie, die in kwaliteit en aantallen afsteekt ten opzichte van het gross van de concurrentie. Daarbij is het absoluut een pré dat gekozen wordt bij een beperkt aantal (kwaliteits)kwekers en het niet tot een zooitje all-round wordt gedegradeerd.

5) Een sterke performance in de verwerving van superieure veilingvissen. Dit spreekt de klant op zoek naar kwaliteitskoi ten zeerste aan. De mogelijkheid voor verdere groei in de mudponds is (nog) een extra pluspunt. Dit kan nog verder uitgediept worden.

6) Indrukwekkende outillage met frisse ontwerpen, gebaseerd op een sterke filosofie, resulterend in een goed leefmilieu voor de koi. Een tastbaar voorbeeld voor velen.

7) Initiatiefrijk in het verbeteren van koi-keeping, zoals de ontwikkeling van PIP, het voeren van muggenlarven of het gebruik van klei en onlangs nog de testactiviteiten met produkten van het House of Kata.

8) Shopproducten worden alleen gevoerd onder het motto: alleen het beste is goed genoeg en door ons uitvoerig getest! Dat duidt op een kwaliteitskenmerk.

9) Last but not least: Passie!

Nogmaals, evaluatiepunten ontlenen hun kracht aan wat we voor ogen hebben staan. Waar willen we in de toekomst naar toe, waar ligt het eindpunt. Willen we groei, willen we de grootste of de beste zijn of nemen we genoegen met een status quo, of met klein maar fijn. Hierin zal helderheid tevens de kracht van vooruitgang betekenen. In dit spoor ligt een aantal bedreigingen op de loer, die evenzeer tot kansen kunnen worden gepromoveerd:

Bedreigingen en kansen

1) De site is op dit moment zowat het sterkste wapen van Interkoi. Ze heeft nog steeds een geheel eigen identiteit. Toch mag niet uit het oog verloren worden, dat de site kennelijk haar pieken heeft bereikt. De aantallen unique visitors zijn weliswaar fors, maar nemen niet echt meer toe, evenmin de reacties op de nieuwsitems. Daarbij doemt het fenomeen van na-apen op, waardoor de site een stuk van haar originaliteit aan het verliezen is. De concurrentie kopieert erop los. Om niet in originaliteit terug te vallen heeft de site frisse impulsen nodig. Het over en weer plaatsen van banners op eigen site en die van anderen, is een optie, maar de creativiteit zal interkoi hopelijk niet in de steek laten dus moeten we ons gewoon focussen op de toekomst, maar de crux is uiteindelijk om meer unique visitors te trekken. Bovendien is er maar één origineel en kunnen de rest alleen maar kopies zijn van het origineel.

2) In de toekomst zal Interkoi zich niet meer alleen kunnen baseren op de site, willen we kunnen groeien. Het medium is fantastisch maar ook eenzijdig en niet iedereen duikt erop in. Nieuwe marketingstrategieën en ophoging van de naambekendheid zijn wenselijk. Deelname aan shows en het idee om een stand te nemen bij de shows is in ieder geval het proberen waard. Nieuwsitems en artikelen uitlenen aan een vereniging als Koi2000 biedt verdere mogelijkheden. In hoeverre is nadere samenwerking mogelijk? Evenals sponsoring? De crux hier is op ander marktgebied aandacht te verwerven, die op zich weer naar de site geleid kan worden.

3) Het tot op heden gecreëerde bassincomplex verdient grote waardering. Het ziet er niet alleen gelikt uit, het is bovendien van bovengemiddelde kwaliteit. In dit opzicht is het jammer dat de binnenvijvers niet echt uitnodigend gelokaliseerd zijn. Zelf raken we er aan gewend, maar in feite is de hal allesbehalve uitnodigend voor de klant. Het is er rommelig, zowel aan de achterzijde als aan de rechterkant; het licht is er schemerig en ’s winters durft er wel eens condensvorming zijn. Desalniettemin biedt de hal nog een vracht aan potentiële mogelijkheden die Interkoi verder in de lift kunnen brengen. Meer tenminste dan een zaagmachine, een auto, wat dakpannen en platen.

4) Rini’s Corner is een goede zet geweest om klanten te ontvangen. De Corner kan echter best een facelift gebruiken. De entree met diverse shopartikelen en gebruikszaken oogt warrig. De ontvangstruimte is vrijwel continu een opslagplaats van allerlei spullen die er niet thuis horen, waardoor een goede ontvangst of bespreking een rommelige aangelegenheid wordt, dit is absoluut voor verbetering vatbaar.

5) Niet iedereen koopt op foto of film. Niet iedereen kijkt op Internet en niet iedereen wil een aparte afspraak maken. Interkoi is weliswaar af en toe open voor toegang, maar er is nog weinig consistentie en herkenbaarheid in de openingstijden. Naar de klant toe moet hier helderheid worden verschaft. De (vaste) openingstijden zouden ook aan de ingang moeten worden gehangen, zoals bij elke winkel.

6) De selectie van koi is vooral go-sanke geïnspireerd. Dit is volledig correct, gelet op de aard van het klantensegment dat we bedienen, en deze koers moet worden voortgezet. Toch brengt dit een bepaald mate van eenzijdigheid waarvan het goed zou zijn deze te doorbreken. Aanschaf van enkele gewilde non go-sanke variëteiten is wenselijk. Dat het hier mag gaan over exemplaren die een buitengewone kwaliteit uitstralen, zal duidelijk zijn. Te denken valt aan roodkoperkleurige Ochiba, bijzondere Goshiki, kwaliteits Yamabuki, unieke Komonryu en met name eersteklas Shiro Utsuri.

7) De richting die is ingeslagen om bij slechts een beperkt aantal kwekers koi in te kopen, is m.i. de enige goede. Momotaro is daarbij momenteel de leading breeder en dat gegeven mag voor mij in de toekomst alleen maar verstevigd worden. Over en weer zullen hiertoe dan ook de intenties moeten worden uitgesproken en bezegeld, anders werkt dit niet. Een uitstap naar Sakai is niet echt aan te bevelen, gezien de marktconcurrentie op dit vlak, tenzij dit op beperkte schaal supplementair is. Interkoi zal absoluut gebaat zijn met het imago de hoofddealer van Momotaro te zijn. Als richtlijn zou kunnen gelden dat meer dan de helft van de jaarlijkse investeringen in koi naar de Momotaro farm gaan teneinde de deur daar wagenwijd open te krijgen. Voor de andere helft van de investeringen moeten we een open mind houden, waarbij topkwekers als Dainichi en Omosako in het vizier blijven.

8) Zolang Interkoi de pretentie koestert leverancier te zijn van speciale, hoogwaardige koi, moeten budget-koi uit het assortiment geweerd worden. Dit levert afbreuk aan het opgebouwde imago.

9) Interkoi als leverancier van hoogwaardige koi zou er bij gebaat zijn zich zoveel mogelijk te focussen op koi met een “special label”. Dit geeft onderscheid met de concurrentie. Dit kunnen bepaalde veilingvissen zijn, of vissen van een bepaalde bloedlijn zoals nu de nieuwe showa-lijn van Momotaro. Ook nakomelingen van Grand Champions hebben dit “special label” en stralen een bepaalde unieke eigenschap uit. Wordt er met de 106 cm lange sanke van Momotaro gekweekt die nu GC is geworden? Het is en blijft belangrijk om bij het aanbieden van koi de genetische eigenschappen van de ouders in beeld te hebben (met o.a. foto’s van de ouderdieren) die de klant bij de aankoop over de drempel helpen. Brian Sousa dient hier een spilfunctie in te vervullen. Ook moet zoveel mogelijk koi met een (kwekers)certificaat worden aangeboden, dit om de oorsprong te garanderen.

10) De presentatie van onze op de site aangeboden koi ligt op een zeer goed niveau en is beter dan bij de concurrentie. Toch is de klassificatie van koi, zoals de waardering in punten en de beschrijving van de vis, voor verbetering vatbaar. Het element van “zingen voor eigen parochie” moet uit beeld. Klassificatie van aangeschafte koi moet dwingend gebeuren door Brian in overleg met de kweker, het liefst op essentiële beoordelingspunten, zoals bouw, potentie en huidkwaliteit. Dit versterkt de sfeer van onafhankelijkheid en objectiviteit. Wij moeten onszelf opleggen, hierin niet meer dan maximaal een 0,5 punt af te wijken, vanwege westerse oriëntatie.

11) In het kader van prijsbeleid moeten we ook nadenken over het verblijf van koi na aankoop, de kosten en de risico’s daarvan. Het is alleszins billijk om een langer verblijf van een door een klant aangekochte kostbare koi te verzorgen. Het is niet meer dan service. Echter, het is zakelijk gezien niet wenselijk om de aanschafprijs van de koi ook voor deze verblijfperiode te sponsoren. Mijn voorstel is dat op elke koi die wordt aangekocht, maar nog een (langere) periode in Arendonk moet verblijven, tenminste onze kostprijs als aanbetaling wordt gevraagd. Zodat wij als het ware geen krediet verstrekken (uitzonderingen als speciale afspraken daargelaten).

12) Om blessures bij koi zoveel mogelijk te vermijden, dienen we waar mogelijk vormen van stress te vermijden. We zijn er te gemakkelijk in geweest, maar hebben ook zes bassins nieuw op moeten starten. Verplaatsen en mixen van vis alleen als niet anders kan. Regelmatige metingen van essentiële waterwaarden, gedoseerde waterverversing, nauw monitoren van de gedragingen van de koi, afstrijkjes nemen en snel ingrijpen bij negatieve verschijnselen. Niet aarzelen om een koidokter erbij te roepen. We doen het allemaal al, maar we moeten er nog meer bovenop zitten. Het bijhouden van de historie (logboek) kan mogelijk straks een opening opleveren waar de aard van de blessures nu precies vandaan komt.

13) De succesformule van een supermarkt is gebaseerd op het streven klanten dingen te laten kopen, waarvoor ze niet naar de supermarkt zijn gegaan. Gespeculeerd wordt op impulsaankopen en aldus wordt de volgorde van de schappen ingericht. Ik kom voor een pak melk, maar ga met een boodschappentas vol naar huis. Dat is het principe. Shopartikelen, die er werkelijk toe doen, kunnen het bezoek aan Interkoi doen toenemen. Regelmatige speciale aanbiedingen kunnen dat verhogen. En uiteindelijk gaat iemand toch met die koi naar huis.

14) Het fenomeen tussenpersoon verdient de komende tijd alle aandacht. En waar mogelijk ondersteuning. Hoewel het vertrouwen groot is in de persoon Brian Sousa, is er bij mij nog de nodige twijfel omtrent de kans van slagen van de gehele onderneming. We zullen over ons hart moeten strijken, de scepsis moeten laten varen en hem bijstaan waar mogelijk. En dan maar hopen dat onze mensenkennis goed is geweest.

Nawoord
Een bedrijf voeren is in financieel opzicht zoals een goed vaderschap betaamt: waken over je portemonnee. Het is een kwestie van wikken en wegen, van verantwoorde risico’s en uitdagingen. Tot dusverre is het Interkoi voor de wind gegaan, maar het valt niet te ontkennen dat er tijden van recessie aankomen. Luxe en elitaire artikelen zoals koi zullen onder druk komen te staan. Interkoi is daarin kwetsbaar omdat het (vrijwel) alleen koi verkoopt, een forse stock onderhoudt en niet geringe vaste en variabele kosten heeft. Het is moeilijk te omvatten wat nu wijsheid is. Een pas op de plaats betekent gewoonlijk het begin van achteruitgang. Nu ons eerste belangrijke jaar voorbij is, is het goed eens achterover te zitten en na te denken over de precieze doelstelling van het bedrijf. In dat perspectief passen dan ook de genoemde punten.Reacties

11 reacties tot nog toe

Hoi Luc, Heb je stukje straks al gelezen en had inmiddels wel een reactie verwacht, maar helaas nog niets.

vind het altijd knap als je jezelf een spiegel durft voor te houden om te kijken of je ergens kan verbeteren. Je blijft daardoor kritisch naar jezelf toe en als je dan ook nog elke keer weer jezelf kan verbeteren ben je goed bezig.

Als tip wil ik je meegeven om scherp te blijven op prijs/kwaliteit, zie helaas teveel zaken waar dit fout gaat waardoor je als klant de dupe wordt. Niet de auto waarin ik rij moet bepalend zijn voor de prijs die ik moet betalen.
Als laatste puntje, waarom hebben jullie bij zoveel vissen geen prijs staan ? Vind dit zelf vaak (en blijkbaar via een topic op een forum meerdere met mij) juist een reden om niet verder hiernaar te kijken/informeren. Je weet toch wat je inkoop/transport en je marge is, dan weet je ook wat hij/zij moet kosten. Ik snap dat je dat bij vissen van meerdere duizenden euro's niet vermeld maar alles onder 4 a 5 duizend mag je gewoon vermelden wat mij betrefd.

Voor de rest niets dan lof, site is modern en toch heel goed overzichtelijk en elke keer weer iets nieuws.

Jeroen on 21/11/2008 19:53

dag Jeroen, toeval of niet, maar de prijzen zijn er vanaf vandaag terug opgezet. Dit heeft een heel eenvoudige reden, namelijk de Yen. Die maakt het iets moeilijker, vooral bij nieuwe koi. Ik kan wel kopen, maar het is wanneer je ze betaald dat je moet gaan tellen. Ja mijn berekening is vrij eenvoudig, maar ik moet wel toegeven dat ik af en toe de koi evalueer. Ik denk toch dat dit niet meer dan normaal is. Toch bedankt voor de reactie.

luc on 21/11/2008 20:55

"maar ik moet wel toegeven dat ik af en toe de koi evalueer" Begrijpelijk en mijns inziens ook normaal, echter een positieve evaluatie moet de prijs niet enorm gaan beinvloeden.

Kom de 13de/14de zeker aan om eens kennis te maken.

groeten en prettig weekend,

Jeroen.

Jeroen on 21/11/2008 21:20

Hallo Luc en Rini,

Een goed geschreven en mooi verwoord verhaal over Interkoi waarbij je inderdaad eerlijk en kritisch bent.
Ik moet zeggen dat ik het in veel zaken met je eens ben maar wat betreft punt 9 zou ik je toch wat willen vragen. Je zegt dat Interkoi zich moet focussen op koi met een "special label" en de "budget koi" (punt 8) geweerd moeten worden. Wat betreft de budget koi ben ik het voor 100% met je eens maar de "special label" koi is denk ik toch een iets ander verhaal. Stel dat je je inderdaad alleen nog maar hiermee bezig gaat houden, en dit zijn toch veelal de echt dure kois,
denk ik dat de verkoop een stuk terug zal gaan lopen. Zelf geef je al aan dat de vaste en variabele kosten niet gering zijn dus hoe wil je dit dan op gaan vangen?? Dit betekent dat de marges echt omhoog zullen moeten om deze kosten op te gaan vangen waar m.i. maar een beperkte markt voor is. Kois van 1500 a 2000 euro zijn nog wel te verkopen maar ga je naar het echt dure segment en een grotere winstmarge denk je dan dat met de klantenkring die je inmiddels hebt opgebouwd je dit draaiend kan houden??
Verder wil ik alleen maar zeggen dat de keren dat ik bij jullie ben geweest het er zeer gezellig, ontspannen aan toe gaat zonder dat er druk wordt opgelegd om wat te kopen. De tijd die jullie voor de klanten uittrekken en met het beantwoorden van evt vragen in 1 woord geweldig. Ga zeker zo door.

M.v.g.
Fred

Fred on 21/11/2008 21:24

@Jeroen: Je hebt inderdaad voor een stuk gelijk, maar toch zijn er nuances. Het beste is om een voorbeeld te geven. Bij het bekijken van de koi die uit de mudpond kwamen, zag ik plotseling deze kohaku: KO-V-317. Als tosai een mooie kohaku, maar nu niet eentje waarbij je onmiddellijk de lof zou zwaaien. Toen ik deze zag als ze uit de mudpond kwam, was ik stomverbaasd over de huidkwaliteit en de body, dus voor mij veel waardevoller. Daartegenover had een koi waar ik zelf als tosai een zwak voor had, namelijk KO-V-307 flink gegroeid was, maar toch..., de huidkwaliteit liet ook te wensen over en het patroon was niet geworden wat ik ervan verwacht had. Ik heb de minwaarde van de ene kohaku gecompenseerd met de andere kohaku. Dit staat trouwens ook op de site vermeld.

@Fred: dit is een probleem dat we zelf niet goed kunnen plaatsen. Nu is het zo dat we proberen uit de budgetkoi, toch nog de meer gewaardeerde exemplaren proberen te selecteren. Hier speelt Brian een belangrijke hoofdrol. Waar we ook rekening mee moeten houden is het feit dat iemand begint met betaalbare koi, maar als het virus heeft toegeslagen, toch over durft stappen naar meer waardevolle koi. Dit mogen we zeker niet uit het oog verliezen.

@Iedereen: de yen speelt op dit moment een bepalende faktor, en helaas geen gunstige. Om je een voorbeeld te geven: een koi van 100 000 yen vertegenwoordigde een waarde van 625 euro, begin dit jaar, en een waarde van 833 euro op dit ogenblik. Zomaar eventjes een verschil van 33%. Toen ik naar Japan vertrok en bezig was koi te kopen, lag de waarde rond de 714 euro, maar tijdens dezelfde week zakte deze drastisch naar 833 euro, zodat ik het toch af en toe benauwd kreeg. De yen is trouwens op dit ogenblik nog zeer sterk.

luc on 22/11/2008 07:04

Hoi Luc,

" Ik heb de minwaarde van de ene kohaku gecompenseerd met de andere kohaku. Dit staat trouwens ook op de site vermeld."

Is ook zeer netjes dat je dit vermeld, echter je zal niet altijd een koi hebben om dit mee te compenseren. Dit is nu eenmaal het risico dat men loopt als men in koi handelt welke nog 1 of 2 jaar mogen overblijven, je kan niet met 100% zekerheid zeggen dat ze alllemaal goed evolueren. Op zo'n moment zal je dan toch je "verlies" moeten nemen, en dat zal hoogstens een lagere winstmarge zijn.

Zie er naar uit om je te ontmoeten en hier eens over te babbelen.

Groeten Jeroen

Jeroen on 22/11/2008 09:23

Hallo Luc,

Ja van dat overstappen naar de meer waardevolle koi dat ken ik inmiddels :-).
Toch heb ik nog een vraag over Brian. Regelt hij de selecties/inkopen bij bijvoorbeeld Momotaro en kan jij daar dan je eigen keuzes uithalen??
Of heb je zelf direkt kontakt en mag je zelf de vissen daar uitzoeken??
Betaal jij aan Brian of direkt aan Momotaro?? Stel je betaalt aan Brian dan mag ik toch aannemen gezien de relatie die je inmiddels hebt opgebouwd dat je dit ook rechtstreeks kunt regelen wat toch ook wel kosten zal schelen.
Wat Rini aangeeft over het schemerige licht in de binnenhal (punt 3) is het misschien een overweging om lichtkoepels op het dak aan te brengen.

M.v.g.
Fred

Fred on 22/11/2008 11:33

Normaal ga ikzelf 2 x per jaar naar Japan en kies ik samen met Rini, of alleen de vissen uit. Hierbij vraag ik raad aan Brian, die een veel grotere kennis heeft dan ikzelf, en dat mag je van mij aannemen. Afhankelijk van de selectie is de prijs doorslaggevend, alhoewel als ik iets heel graag zie, dan speelt de prijs geen hoofdrol meer. Ik probeer ook altijd in functie van verkoop te selecteren, en ik koop enkel gegarandeerde vrouwtjes, tenzij anders vermeld. Soms vraag ik de kweker zijn oordeel, maar dan enkel aan kwekers die ik ken. Indien ik niet voldoende koi heb, vraag ik Brian om een selectie te maken, me deze per foto en per film door te sturen, en dan maak ik een beslissing. Voorbeeld hiervan zijn de 2 ginrin goshiki van Minuma, die door Brian zijn geselecteerd. ((gg36 en gg40). Rini krijg ik alleen maar warm als de koi de 80 cm zijn gepasseerd...(grapje)

luc on 22/11/2008 15:22

Met de billen bloot!
Nou nou luitjes, dat is wat je noemt met de billen bloot gaan! Gedurfd maar ook weer zeer te waarderen. Nou kom ik al wat langer dan anderhalf jaar bij Luc en heb alles vanaf het begin gevolgd en gezien dat de passie voor mooie koi voor Luc zeer belangrijk is. Met Rini (voor de grote vissen) en Ben (met de kunst in de toekomst te kijken) daarbij is deze passie en zeker kennis alleen maar toegenomen. Wat voor mij in dit verhaal ook zeer interessant is en misschien wel voor vele anderen is de juiste invulling van de taakverdeling van met name Ben Doorakkers en Rini. De naam Ben wordt regelmatig genoemd maar in welke context moeten we die plaatsen? Adviseur? Mede-vennoot? Ben is natuurlijk een kenner en liefhebber pursang dus zeker een aanvulling op het team van Interkoi en daarbij een zeer prettig, gezellig (Brabander J net als Rini) open en eerlijk mens. Ook zeer belangrijk bij Interkoi voor mij is het gevoel dat een ieder welkom is, grote beurs en kleine beurs is dan helemaal niet belangrijk. Ik heb regelmatig gezegd dat het net is of je op visite komt en dat voelt bij mij ook zo. En Luc, wat jij bereikt hebt op korte termijn is natuurlijk niet niks. Er zullen best verhalen zijn over Interkoi die er op neerkomen dat je het niet voor het geld doet, hij heeft het niet nodig en weet ik wat nog meer, maar de passie die je hebt en de wil om mensen kennis te laten maken met top koi tegen een “betaalbare” prijs is alleen maar prijzenswaardig en al het andere heeft te maken met afgunst en jaloezie.
De groei van de vijver bij je huis naar het watercomplex van dit moment op zo’n korte termijn is niet niks en is uiteraard een leerproces geweest. Maar ik weet 100% zeker dat je het hebt gedaan met de kennis op die momenten voorhanden. En laten we eerlijk zijn, een ieder heeft gedurende het groeien in de hobby zelf al het een en ander meegemaakt waar we nu, als we er aan terugdenken, ons misschien wel voor schamen of lachend aan terug denken. En dit zal op een ander niveau misschien ook wel voor jullie gelden, keuze voor filters, bepaalde vijverbouw, kwekers, kwaliteiten koi en soorten koi horen daarbij.
Naar mijn mening hebben jullie het tot op heden zeer goed gedaan en beloofd het alleen maar meer moois voor de toekomst.
De sterke punten benoemen of aanvullingen daarop kan een ieder voor zich zeer goed denk ik maar een aanvulling op bedreigingen of kansen daar kan een ieder die Interkoi een warm hart toedraagt zeker aan meehelpen.
Om hier punt voor punt op in te gaan maakt het voor mezelf wel even overzichtelijk dus hier gaat ie: (zonder de punten van de nieuwsbrief te volgen)
1. De site is natuurlijk een trekker van de eerst orde en het idee dat de top bereikt is met de site zoals die op dit moment is geloof ik niet maar dat er wat moet gebeuren is duidelijk. Banners op andere sites is natuurlijk zeker een punt waar aandacht aan moet worden gegeven en is zeker te bereiken door samenwerking te zoeken met een KOI2000, Koi at Home, de NVN, Koi Eagle en met leveranciers die ook hun resellers benoemen zoals een House of Kata zonder je hierbij aan een vereniging of fabrikant te verbinden. Ook denk ik dat je door meer verbruiksartikelen te gaan verkopen en te benoemen op je site je wederom mensen trekt die net zoals je al hebt gezegd voor voer of bacteriën komen kijken de rest natuurlijk meenemen tijdens het surfen. Ook evolutie van koi, deelname aan shows, een stand op de diverse shows (maar niet met bakken vis please L) zullen een zeer positieve uitstraling hebben op je site bezoekers. Mijn gevoel is dan dat deze mensen best wel veel zullen blijven komen op je site en op het moment dat ze er aan toe zijn ook in Arendonk langs zullen komen. Alle hobbyisten zijn waarschijnlijk begonnen zoals ik met een visje van hfl.25 uit een dierenzaak of bij een tuincentrum vandaan en zullen als het virus ze eenmaal te pakken heeft vanzelf stap voor stap overstappen op hogere kwaliteiten en leren dat niet “meer vissen in de vijver” mooi is maar juist “minder” eigenlijk mooier en veel beter is. 30-40 koi op 10000 liter water, wie kent dit verschijnsel nou niet uit zijn/haar begin periode? Ik wel in ieder geval en dit was zeker een fase van vallen en opstaan en een hoop leren met het bijbehorende verlies!
2. De binnenvijvers bespreken is van een totaal ander orde natuurlijk. Te donker, condens, rommelig, lastig te bekijken? Ja is allemaal waar maar is het allemaal een probleem? Een beetje misschien. Condens lijkt me hier het minste probleem omdat dit alleen in de winter voorkomt en het zonder klimaat regelingen niet te voorkomen is lijkt dit me een punt wat je gewoon moet accepteren. De andere punten zijn natuurlijk relatief makkelijk wat aan te doen. Verlichting aanpassen moet kunnen en is zeker aan te raden, een looppad aan de binnenkant maken vergt een investering maar lijkt me zeker ten goede komen aan de klanten en zeker ook voor de vissen. In plaats van een rijtje mensen die 2 meter boven het water staan te gluren en elkaar te verdringen is het mogelijk aan de binnenzijde een pad te maken waar de mensen dan net met hun bovenlichaam overheen komen waardoor je dichter bij het water bent en de vissen beter kunt zien zonder stress te veroorzaken. En de rommel aan de andere zijde van de loods, ach met een tussenwand is dat te verstoppen maar of dat belangrijk is op dit moment weet ik niet. Frankie moet toch ook zijn werk kunnen blijven doen. Misschien is dit iets voor de toekomst als er op het openstaande stuk gras gebouwd gaat worden wat vast wel eens zal plaats vinden lost dat zich vanzelf op.
3. De koffiehoek oftewel Rini’s place zal moeten uitgroeien tot een winkel met de eerste levensbehoefte van de koi naar mijn mening. En dan niet alleen de artikelen die door Interkoi worden aangeprezen en gebruikt maar zeker ook de voeren en bacteriën die door de klanten worden gebruikt. Zoals in de discussie rondom de Kamiac al duidelijk is geworden heeft een iedere koi hobbyist zijn eigen voorkeuren. En zonder dat je het hele pakket gelijk in huis neemt is het natuurlijk wel goed om je klanten de mogelijkheid te bieden meer aan te schaffen dan alleen ProBites, PIP of de Kamiac. Naar mijn “persoonlijke mening” zou je het assortiment kunnen en moeten uitbreiden met artikelen die zichzelf allang hebben bewezen in de markt zoals de H.O.K. producten, Bactoplus, Hikari en zo zijn er nog wel een paar zonder een totale uitspanning te hoeven worden. Private label merken hoeven er zeker niet bij hoewel ik daar best de etiketten voor zou willen leveren J…. Maar je begrijpt vast wat ik bedoel.
4. Openingstijden… dat is inderdaad een punt wat naar mijn mening verduidelijkt zou moeten worden. Voor mij niet belangrijk maar ik kan mij voorstellen dat mensen op een zaterdag of zondag een tourtje koi kijken maken en dan denken: Interkoi Arendonk? Zijn die wel open… ligt niet echt op de route … dan maar niet. Met vaste bekende openingstijden trek je ook deze mensen naar je toe en met de bekende gezelligheid heb je zomaar weer een klant voor het leven..
5. Andere koi soorten buiten de Go Sanke groep? Ja zeker doen. Geeft in ieder geval voor een hoop mensen een ruimere keuze mogelijkheid hoewel ik denk dat hierbij een goed advies niet onbelangrijk is. Wie heeft niet vroeger een shusui gekocht met schubben die niet goed op de rug lagen of met een donkere kop, een goshiki die bij aankomst in Europa al donker was, een yamabuki met oranje spots, een Ochiba met sumi spots en zo kan ik er nog wel een paar verzinnen. Ook met andere soorten is het belangrijk de mensen te kunnen vertellen waar ze op moeten letten bij de aanschaf. Uiteraard zullen mensen in de loop van hun koi hobby veranderen en weer terug keren naar de basis die de Go Sanke groep nou eenmaal is maar ik kan mij heel goed voorstellen dat er behoefte is aan andere soorten dus moet je daar op inspelen.
6. Beperkt aantal kwekers lijkt mij persoonlijk het beste. Je bouwt een relatie op met de betreffende kwekers en laten we eerlijk zijn, een relatie van welke aard dan ook is heel belangrijk in het leven! Als het goed gaat maakt het niet zo veel uit maar ook in tijden van tegenslag moet je dan op elkaar kunnen bouwen en dat is waar een goede relatie voor staat. KHV, aardbevingen, slecht transport zijn slechts een aantal voorbeelden van dingen die kunnen voorkomen. Als je er dan bent voor elkaar lijkt het mij dat dit zich in de toekomst, lees relatie, alleen maar terugbetaald met voorrang bij keuzes en misschien zelfs in de prijs. Maar ook de kwekers waar je zaken mee doet hebben koi die misschien niet zo hoog gewaardeerd zijn maar voor een hoop mensen een betaalbaar alternatief zijn voor de door jullie (en mij) zo gewenste top kwaliteit en ik denk dat hier nog een kans ligt waar jullie toch in moeten stappen. Dus een iets mindere kwaliteit tegen betaalbare prijzen (tussen de 200 en 1.000 euro) maar wel van de kweker(s) waar je vertrouwen in hebt en een goede relatie mee kan opbouwen! Dit zal, mits duidelijk vermeld, geen afbreuk doen aan je opgebouwde naam voor top koi maar je daarentegen slechts aanvullen op een ander niveau en de klanten aan je binden op het moment dat ze de stap kunnen en willen maken naar hogere kwaliteit! Interkoi Arendonk zal vanaf nu altijd bekend staan als de dealer waar de absolute top van bepaalde kwekers te bewonderen en aan te schaffen zijn dus hoeven jullie niet bang te zijn dit stempel kwijt te raken. Het is daarentegen wel belangrijk dat de tussenpersoon, Brian dus, zichzelf bewijst naar de klanten van Interkoi en naar jullie in het bijzonder. Tijd zal het leren maar gezien de aanschaf van diverse top koi van de laatste tijd zie ik dat wel zitten.
7. Classificatie van koi zal moeten gebeuren op body, huidkwaliteit, toekomst en algeheel voorkomen en zal een leerproces door moeten maken. Een hoop mensen laten zich leiden door het patroon wat mooi of niet mooi gevonden wordt. Als je op de diverse fora de meningen ziet en reacties op verschillende koi dan zie je goed hoe verschillend mensen over een bepaalde koi denken. Wat mij echter wel opvalt is dat steeds meer mensen de toekomst van een koi gaan en kunnen zien en niet alleen maar kijken naar de huidige situatie. Verder blijft een classificatie een momentopname dus is dat een zeer moeilijk te hanteren punt waar ik jullie veel sterkte en wijsheid bij wens. Maar het is ook zo dat er mensen zijn die graag een koi willen aanschaffen die zogeheten gefinished is en niet kunnen of willen wachten op de ontwikkeling en ook voor deze mensen zal er aanbod moeten zijn.
8. Over de financiën doe ik geen uitspraak, dat is iets wat bij Interkoi ligt en deel moet uitmaken van de bedrijfsvoering. Uiteraard moet je ervoor zorgen dat het bedrijf gezond blijft en dat er geld binnenkomt. Hoe? Dat is aan jullie.
9. De kans om koi in de mudpond van de kweker te laten doorgroeien, uiteraard tegen kosten, is volgens mij ook een uniek selling punt! Want laten we eerlijk zijn dat bij de aankoop van top koi dit zich vanzelf terugbetaald naar de toekomst. Dat dit kan tegenvallen is een punt wat gewoon duidelijk moet worden vermeld naar de kopers toe voor zover dat zij dat nog niet beseffen. Er zijn maar een beperkt aantal dealers en kwekers die deze kans geven dus maak hier gebruik van!
10. Het overplaatsen van de koi is iets wat naar mijn mening best veel gebeurd is de afgelopen periode maar dat heeft te maken gehad met het opbouwen van de bakken en daar de juiste weg in vinden. Het streven om dat te voorkomen lijkt mij een zeer gezonde zaak net zoals het regelmatig controleren van de vissen door een koi dokter. Of dat nu Maarten, Sam, Rob of wie dan ook zal zijn is niet relevant. Volgens mij zijn zij allen capabel genoeg om dat te kunnen doen en ik denk dat Ben en jullie ook heel goed weten hoe het een en ander op te lossen. Waterwaarde’s meten, parasieten herkennen en gedrag van de koi bekijken dat is iets wat naar mijn mening bij jullie in goede handen is. Ook het verzorgen van kleine wondjes zal geen probleem zijn. Klanten erop wijzen hoe een vis over te plaatsen naar hun vijvers is hoe lullig het misschien ook klinkt iets wat nog best leerzaam kan zijn voor een hoop mensen. Natuurlijk weten een hoop mensen hoe het wel moet maar er zit altijd iemand tussen die dat niet weet en als deze vis ziek wordt en zelfs sterft dan heb je in een mum van tijd een slechte naam dankzij internet en de diverse forums en dat zeer onterecht. Begeleiden van nieuwe aankopen is dus een belangrijke factor wat niet onderschat met worden.

Kortom, ik ben blij dat ik bij de Interkoi familie hoor en kan uit ervaring zeggen dat de stock bij Interkoi tot de top van de dealers in Nederland en Belgie behoort. Ik zit zelf veel langs de weg en ben regelmatig bij anderen langs geweest en heb daar in de rondte gekeken. Buiten de klantvriendelijkheid die soms ver te zoeken is de kwaliteit van de rondzwemmende koi een stuk minder dan bij Interkoi Arendonk evenals de ruimte die de koi bij Interkoi juist wel hebben. En klantvriendelijkheid is in Arendonk helemaal voor elkaar! Dus doorgaan op de ingezette weg en altijd opzoek naar verbeteringen en het komt allemaal dik voor elkaar!
Mvg
Ton

Ton on 22/11/2008 18:24

Ton, hierop zat ik te wachten. Je bent een man van mijn hart.
Toch kan ik mij voorstellen dat veel mensen schrikken om een evaluatie te geven of oprecht een mening te hebben.En daar zijn veel factoren die een rol spelen.
Enkele voorbeelden:
evaluatie: ifv de doelstellingen, maar heeft men de juiste doelstellingen genomen?
voorwoord:als klant moeten wij beseffen dat we top kwaliteit kopen aan uitzonderlijke prijzen bij Interkoi, die op ander plaatsen enkele duizenden euro duurder zijn? Toch blijft de standard tellen: IK moet hem mooi vinden. Enkele voorbeelden: showa 711546 is een topper voor een niet overdreven prijs. Toch raakt die al een jaar niet verkocht: iemand moet ze mooi vinden! Rini zijn sanke Pandora: die had zich 5x kunnen verkopen, topvis: die vinden we allen mooi.
Ik heb tot nu toe op 1,5 jaat tijd een 7 tal koi gekocht bij Interkoi en voel mij daar goed bij.De ruwe pit Luc met het peperkoeken hart, steeds rechtuit, en Rini die ons wijst op de basic van water en vis. Wat verwacht je meer?
En hier heeft Ton ook een punt: voor diverse produkten, en er zijn er wel wat in koiland, moet ik bij een andere dealer terecht omdat Interkoi geen echte winkel wil. Een visie. Maar als die dealer dan ook een leuke koi in huis heeft , van andere kwekers maar waar ik ook een excemplaar van wil in mijn vijver, krijgt die van mij ook een kans .Rekening houdend met 5500lt/vis naar een optimale situatie ( in mijn vijvertje een 13 stuks) ben ik snel uitgekocht.
....etc.....etc..... Het is dus niet zo evident creatieve ideeen eenzijdig te ventileren.
Jullie hebben het aangedurft een tussentijdse evaluatie te maken. Waarom niet een open gesprek met een groep klanten? Ik ben overtuigd dat de GROEP interkoi kan doorgroeien naar een topper in Europa, waar ieder onderdeel zijn belangrijke bijdrage levert. Het moet niet de grootste zijn, maar is zeker bij de beste en het saldo zal altijd batig positief zijn.


willy on 22/11/2008 19:17

Hoi Ton en Willy: een gewaardeerde uitleg, waar ik enkel maar respect voor kan opbrengen. Ik zou willen dat er meerdere mensen waren die hun "uit het hart" gegrepen visie zo zouden verwoorden. Nog even de juiste plaats van Rini en Ben misschien duidelijk maken. In feite kan je stellen dat Rini mijn rechterhand, en Ben mijn linkerhand is. Beide werken in principe onbaatzuchtig mee aan Interkoi. Rini is net zoals ik, zeg maar "op rust" en kunnen onze hobby ten volle beleven via deze weg, terwijl Ben daarentegen als diepgewortelde koiliefhebber, zich volledig mee kan uitleven in onze hobby. Zowel de raad van Rini en Ben zijn voor mij zeer waardevol, terwijl het wederzijds respect enkel maar groter wordt. Ze zijn beiden van onbetaalbare waarde voor Interkoi. Bovendien kan Rini kan het zo mooi "schrijven" en Ben kan het zo mooi "uitleggen" nietwaar...maar beiden hebben een ongelooflijke kennis in huis, daar kan je donder op zeggen....

En wat betreft showa 711546, daar sla je de bal volledig juist Willy. Maar ja, laat deze maar zitten zou ik zeggen, zij komt wel op haar pootjes terecht.

luc on 23/11/2008 07:24