Grote korrels of kleine korrels.

Grote korrels of kleine korrels.Het is misschien mooi om een nieuwsitem van 2007 nog eens te herlezen. Dit nieuwsitem was geschreven door Rini, en is nog altijd de moeite voor de nieuwkomers om te lezen.

Zoals jullie weten hebben koi weliswaar geen tanden, maar bezitten ze achterin hun bekholte wél twee rijen met elk vijf knotsvormige kiezen (keeltanden genaamd) alsmede een kauwplaat.

Dit stelt koi in staat om op verschillende manieren te kauwen, aangepast aan de specifieke eisen die het voedsel stelt. Omdat koi geen maag hebben en het voedsel meteen in de darm belandt, moeten veel soorten voedsel worden voorbewerkt. Karper in het ‘wild’ heeft geen enkele moeite met harde voedselmaterialen als bijvoorbeeld mosselen of harde maiskorrels die karpervissers veel gebruiken. Koi dus evenmin. Met een loodrecht op de kauwplaat gerichte beweging wordt de mossel eenvoudigweg gekraakt, net als we met een notenkraker een walnoot kraken.

Taai en vezelig materiaal, maar ook kleinere deeltjes, worden daarentegen door een wrijvende, schuivende beweging van de kiezen tegen de kauwplaat, als het ware fijngemalen. Let op de bekbeweging van een herkauwende koe; zo doet de koi dat ook. Vaak zie je bij het voeren de koi even wegzwemmen of stilliggen als ze de hap korrels die ze hebben opgeslokt, aan het fijnmalen zijn. Je ziet daarbij de kieuwdeksels flink op en neer gaan.

Dit gegeven is interessant in de discussie of we onze koi nu beter kleine voerkorrels (4/5 mm) of grote voerkorrels (8/9 mm) voeren. Kijk, wie kleine koi heeft, voert kleine korrels, simpel. Maar jumbo koi, welk formaat kun je die het beste voeren?

Algemeen wordt aangenomen, dat kleine korrels gemakkelijker worden verteerd in het darmstelsel. Dat is correct. Dat is een van de redenen waarom koivoerfabrikanten nog maar uitsluitend small en medium korrels op de markt brengen. Maar is dat wel juist?

Onze koi kan toch grote korrels fijnmalen? En bovendien is het in onze professionele vijvers met stroming en flinke beluchting, voor een 70plus cm. koi geen sinecure volop aan zijn trekken te komen met die minikorreltjes. Het voer drijft uiteen en trekt snel naar de skimmer toe. De koi moet veel energie aanwenden om er wat korreltjes uit te pikken. Niet ideaal. Jumbo koi moeten veel voedsel ontvangen om op hun gewicht te blijven, laat staan om te groeien. Jumbo koi verlangen een forser formaat korrel en het voer moet voor hen gemakkelijk te consumeren zijn.

Er is nog een aspect dat pleit voor grotere korrels: de wateroplosbare vitamines, zoals vitamine B en C. Weten jullie dat 65% van de vitamine C die onze voerkorrels bevatten, binnen 30 seconden nadat ze in het water zijn gegooid, is opgelost? Het is duidelijk dat hoe kleiner de korrel, hoe sneller die vitamine verdwenen is. We denken dat we onze koi vitaminerijke snoepjes presenteren, maar niets is minder waar als de koi niet in staat is ze meteen van het wateroppervlak te zuigen. En voor degene die zijn korrels vooraf weekt: niet meer doen! En voor degene die in een keer grote hoeveelheden korrels uitstrooit, die minuten op het water drijven, ook niet doen. Voer in kleine hoeveelheden, die binnen 30 seconden opgezogen zijn.

Rini Groothuis anno 2007

Reacties

12 reacties tot nog toe

nog altijd mooi om te lezen.

Hans on 15/06/2013 10:24

Ik denk stellig dat Rini gelijk had en nog altijd heeft. Mijn ervaring hier is ook dat grotere en jumbo koi veel liever grote korrels (8 à 10 mm) pakken en verorberen, en dat ze medium korrels een beetje tegen hun zin oppikken omdat er niks beters wordt aangeboden.

Ik snap dan ook niet waarom het zo geprezen Probites voer van Nedkoi nog altijd niet beschikbaar is in de vorm van grote pellets. Ik ben voor mijn (grotere) koi een toegewijde gebruiker van Probites medium pellets omwille van de beweerde hoge kwaliteit van dit voer, maar ik stel ook vast dat verscheidene van mijn koi de opgeslurpte pellets meteen na het voeren systematisch terug uitspuwen, terwijl ze dat met grote pellets van een ander merk (bv. Hikari) minder of niet doen. Aan problemen met hun keeltanden zal het dus hoogst waarschijnlijk niet liggen.

Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat dit fenomeen is toe te schrijven aan de grotere densiteit en hardheid van de Probites medium pellets, waardoor deze moeilijker te vermalen zijn door de keeltanden dan de veelal luchtiger samengestelde grote pellets van andere grote merken. Misschien ligt hierin ook de reden waarom Probites niet in een grote pellet op de markt komt, gezien deze nog harder en moeilijker zou zijn om kraken.

Hopelijk heeft onze Mike een vette kluif hieraan . . . :-)

Martin on 15/06/2013 21:20

De hele discussie over verteerbaarheid is volgens mij een theoretische. Klein zal beter zijn maar groot zal prima verteerd worden bij de juiste temperatuur.
In de winter voer ik zo klein mogelijk. Gevoelsmatig.

In de gezamenlijke vijver in het groeiseizoen wil ik dat alle vissen voldoende te eten krijgen. Er zijn altijd vissen die "minder" eten. Naar boven komen paar korrels en laten zakken. Dan maar lieven 10 grote korrels dan 10 kleine.

Die zwemmende skimmers maakt het allemaal niet uit. Die krijgen toch wel genoeg. Goed te zien aan hun brede en lange lijven.

Kom maar op met dat zomervoer in grote diameter !!!!!

Wim on 16/06/2013 10:34

Hierin moet ik Martin bijtreden . De korrels worden dikwijls terug uitgespuwd en de Koi wachten tot ze wat beter te kauwen zijn . Maar ik lees dat de meeste vitaminen binnen de minuut verdwenen zijn . Dus als ik het goed begrijp heb ik een probleem met voederen .

Johan on 16/06/2013 12:45

Beste.

Met alle respect ben ik het persoonlijk niet op alle punten eens met Rini.
Ten eerste bestaat het natuurlijk voedsel voor karpers voornamelijk uit hele kleine voedseldeeltjes. Muggenlarven, watervlooien enz. Dat ze ook mosselen kunnen verorberen of zelfs rivierkreeften staat buiten kijf, maar dit alleen op wateren waar dit natuurlijk voedsel voorkomt.

De keuze voor een medium korrel is tweeledig.
De meeste koivijvers kennen een bezetting van grote(re) en kleinere koi. In dat geval zal er een middenweg gekozen moeten worden v.w.b. de diameter van de korrel. In ons geval is dat overwegend 6 mm. Een prima middenmaat waar zowel de meeste kleine koi als ook de grotere exemplaren prima mee overweg kunnen.
Persoonlijk ben ik voorstander van kleine korrels, daar deze beter verteerd worden en het de koi ook wat langer bezighouden met het verzamelen en zoeken naar de korrels. Dat laatste aspect vind ik ook zwaar wegen als je bedenkt dat karpers in het wild ook zeer lang bezig zijn met het actief zoeken naar voedsel. In onze monotone vijvers gebeurd doorgaans weinig tot niets om onze gevinde vrienden een beetje afleiding en bezigheidstherapie te geven. Met kleine korrels hebben ze gewoon wat langer een bezigheid. In dit kader prijs ik de vernuftigheid van Luc, die zelfs zo ver gaat om watervlooien en muggenlarven (zeer klein voedsel) aan zijn koi te voeren met behulp van een plastic zakje. Chapeau Luc!
Dit zie je ook bij het voeren met zinkend voer. Gespreid over de bodem van de hele vijver, is het een genot om te zien hoe gemotiveerd en absoluut stressvrij en relaxed de koi de bodem afstruinen op zoek naar die heerlijke korreltjes. Geen voedselnijd, geen stress en een 100% natuurlijk eetgedrag, waarbij alle koi in alle rust aan hun portie komen.

Grote korrels worden ondanks dat ze vermalen (kunnen) worden slechter verteerd dan kleinere korrels. Rini zal het met me eens zijn dat het in de karpervisserij regelmatig voorkomt dat gevangen karpers nog hele stukken (tot halve boilies aan toe) onverteerde boilies in hun uitwerpselen hebben zitten. Dat kan aan de kwaliteit van de boilies liggen, aan een overdaad aan voedselaanbod, waarbij de karper wel veel eet, maar een groot deel onverteerd weer uitpoept, maar zeker ook aan de afmeting van het voedsel. In dit voorbeeld een boilie.
Daarbij prefereert van nature een karper zacht en klein voedsel.

Nog een reden om geen grote korrel te maken is dat de markt voor een echte grote korrel niet groot is. Wie heeft er een koivijver met uitsluitend jumbo's? Een grote korrel maken is in de praktijk een kwestie van een druk op de knop om het zomaar eens te zeggen, maar om bovenstaande redenen en onze voorkeur voor kleinere korrels hebben we geen grote korrels in het assortiment.

Dan hebben we nog het aspect van de wateroplosbare vitamines.
Met alle respect voor Rini, de tijd staat niet stil. Ontwikkelingen in vitamines, met name die voor het gebruik in de aquatische industrie worden continu doorontwikkeld. Zo zijn bijna alle wateroplosbare vitamines die voor het gebruik in vloeistoffen of in ons geval in de vijver, gestabiliseerde vitamines. Ze zijn beschermd tegen afbraak en verval in het water, met als doel om de vitamines in de vis te krijgen en niet in het vijverwater. We mogen er dus gerust op vertrouwen dat bij de aanschaf van een goed kwalitatief koivoer, alle benodigde vitamines in voldoende hoeveelheden in de vis belanden. Was dit niet het geval, dan zouden er inmiddels vele gevallen van ziektes en gebreken bij siervissen en/of vijvervissen te constateren zijn die te wijten zijn aan vitaminegebrek.

De betere moderne vitamines die geschikt zijn voor het gebruik in visvoeders zijn uitgebreid getest en behouden hun vitaminegehaltes lang genoeg om in de vitaminebehoefte van (in ons geval) onze koi te voldoen.
Vitamines voor visvoer worden bij voorkeur gemengd met alle andere grondstoffen. Zo ontstaat een homogene mix, waarbij de vitamines volledig en gelijk verdeeld zijn. Bij het productieproces zullen de vitamines dus verdeeld zijn door de hele korrel. Dus zowel aan de buitenzijde als tot in de kern. Mochten er al vitaminen verloren gaan in het vijverwater, dan zal dit een verwaarloosbaar klein deel zijn die zich aan de buitenzijde van de korrel bevinden. Het merendeel van de vitaminen zal nog intact zijn tegen de tijd dat de korrel opgegeten wordt.

Groet,

Mike

Mike on 16/06/2013 14:46

Ha bedankt Mike voor de uitgebreide toelichting ,ik week gewoonlijk de korrels voor en dat hebben ze liever .Maar ik geef ook frost en dan zijn al de problemen van de baan zacht/vers/en de vitaminen zien alleen de binnenkant van de gulzige koi hihi .grtjs

paul on 16/06/2013 19:11

Bedankt voor de uitgebreide toelichting en uw pleidooi voor medium i.p.v. large pellets, ook voor grotere koi.
Ik ben het zeker ook niet op alle punten eens met Rini, maar ik mis wel nog altijd een antwoord op de kwestie waarom verscheidene grotere koi de Probites medium pellets meteen na het opslurpen weer uitspuwen, net alsof er in hun beleving iets mis is met die korrels. En dit terwijl diezelfde koi dat niet doen met large pellets van bv. het genre Hikari Hi Growth of andere (Saki) Hikari types.

Zou het dan toch niet zo zijn dat de Probites medium pellets veel harder zijn en dus moeilijker om kraken/vermalen door koi dan zelfs de large pellets van andere bekende merken? Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat dit wel eens dicht bij de waarheid zou kunnen liggen.
De Probites voorweken, zal u zeggen, maar als ik dat niet hoef te doen met zelfs de
large pellets van concurrerende merken . . . wat denk jij dan dat mij het beste gevoel geeft bij het voeren?
Naar mijn bescheiden mening zou je de aantrekkelijkheid voor koi van het Probites voer beduidend kunnen verbeteren door de densiteit/hardheid van de korrel te verlagen en de structuur van de korrel luchtiger/zachter (gemakkelijker om kraken) te maken. Dit alles voor zover technisch mogelijk natuurlijk, maar in bevestigend geval zou je dan ook een (zachter samengestelde) large pellet op de markt kunnen brengen, net zoals andere bekende merken die zich zelf en hun klanten respecteren dat ook doen.

Rekening (proberen te) houden met de bedenkingen en gerechtvaardigde wensen van uw klanten is één zaak, volharden in de spreekwoordelijke boosheid is een andere!

Martin on 16/06/2013 23:36

Zou het kunnen dat je de koi te veel snoepjes geeft Martin, zodat ze wat "verwend" worden ? Ik lees dat je ze af en toe een bruine boterham geeft met honig. Denk daar eens over na !

marc on 17/06/2013 20:24

@ Martin: goed punt. een van de reden dat ik geen frosbites voer is dat ik gewoon in de ZOMER een grote korrel WIL. En als dat niet geleverd kan worden ga ik gewoon naar een ander merk. Alle verhalen ten spijt. Ik vind het in de zomer in mijn gemengde vijver gewoon beter werken. Maar ik heb de wijsheid zeker niet in pacht.

Wim on 17/06/2013 22:10

@ Marc,

Het trakteren met een klein beetje snoepjes beperkt zich hier tot 1 à max. 2 keer per week, en dan nog enkel op warmere dagen. De koi mogen toch ook wel een extraatje hebben in de zomer (ook toegestaan door mijn koidokter), en ze zijn er inderdaad verzot op.
Maar dat verklaart volgens mij nog altijd niet waarom verscheidene koi de Probites medium korrels aanvankelijk terug uitspuwen, terwijl ze dat met grote korrels (large pellets tot zelfs 10 mm) van bepaalde andere merken niet doen. Dit ligt heus niet aan eventuele problemen met hun keeltanden of gebrek aan appetijt hoor!

Is het soms niet aan Mike om hiervoor een mogelijke verklaring te geven?

Martin on 18/06/2013 12:56

Beste Martin.

In mijn reactie van 16 juni heb ik het volgende al geschreven:

"Nog een reden om geen grote korrel te maken is dat de markt voor een echte grote korrel niet groot is. Wie heeft er een koivijver met uitsluitend jumbo's? Een grote korrel maken is in de praktijk een kwestie van een druk op de knop om het zomaar eens te zeggen, maar om bovenstaande redenen en onze voorkeur voor kleinere korrels hebben we geen grote korrels in het assortiment."

Voorts kan ik geen oordeel geven over andere merken koivoeders, behalve dat het luchtig maken van een grote korrel technisch mogelijk is, maar dat daarvoor mogelijk ingrediënten en productiemethodes gebruikt worden waar wij niet achter kunnen staan.
Of de drijvende ProBites pellets zoveel harder zijn als andere merken waar jij ervaring mee hebt, kan ik niet beoordelen, daar ik deze producten niet ken.

ProBites is al sinds 2007 op de markt en ik voer dit zelf ook. Ik heb nog nooit meegemaakt dat mijn koi het voer uitspugen. Ook de hardere ProBites Summer-Sinking wordt zonder problemen gegeten door mijn koi. Dat wil niet zeggen dat dit fenomeen zich niet kan voordoen, maar gezien de duizenden en duizenden zeer tevreden eindgebruikers en de hoeveelheden ProBites die wij elk jaar weer produceren kan ik stellen dat het uistpuwen van ProBites slechts zo zelden voorkomt, dat wij hierin geen aanleiding zien om de samenstelling aan te passen.

Je hebt het over gerechtvaardigde wensen van uw klanten. Nu moet ik zeggen dat wij al veel verzoeken voor het maken van specials gekregen en gehonoreerd hebben, maar nog niet eerder is ons gevraagd een large korrel te maken. Op de home page van onze website staat niet voor niets het volgende te lezen: "NEDKOI staat voor KWALITEIT en staat altijd open voor de mening van eindgebruikers en winkeliers. Zo kunnen wij uw wensen en behoeftes vertalen naar nog betere producten en nog betere service."

Wat je bedoelt met volharden in boosheid ontgaat mij volkomen, daar er van boosheid van mijn kant geen sprake is.

Tot slot zijn wij best bereid om eens een poging te doen om een proefproductie large drijvende pellets te maken die aan onze hoge kwaliteitsnorm blijft voldoen met mogelijk een wat brosser karakter. Mocht dit lukken dan zal ik Luc hiervan op de hoogte brengen. Wij kunnen dan bij voldoende belangstelling en voldoende afname, deze large pellet on-demand produceren. Dit zullen producties blijven die wij dan speciaal op bestelling kunnen produceren.

We hopen je hiermee in ieder geval voldoende te hebben beantwoord.

Groet,

Mike
P.S. ik ben niet altijd in de gelegenheid om direct te antwoorden of te reageren. Een beetje geduld is dus op zijn plaats.

Mike on 21/06/2013 00:34

Hartelijk dank voor de uitgebreide extra toelichting Mike, alsmede de positieve intenties van Nedkoi om aan de voorgelegde kwestie op enige termijn mogelijks een oplossing te geven.

Bij deze wens ik mijn uitspraak van volharden in de boosheid dan ook uitdrukkelijk terug te trekken, ook al denk ik dat deze door u enigszins verkeerd begrepen werd. Ik had namelijk geschreven "volharden in de 'spreekwoordelijke' boosheid", wat voor ons Belgen een louter figuurlijke betekenis heeft (in casu het misschien niet willen ingaan op de problematiek van het uitspuwen en de large pellet, quod non dus).

No hard feelings van uw zijde, naar ik mag hopen!

Groeten, Martin

Martin on 23/06/2013 20:37