Zondag 11 december.

Zondag 11 december.Op deze dag zal ik mijn jaarlijkse opendeurdagen houden.

Zoals ieder jaar, na aankomst van een groot aantal belangrijke koi, zal ik een bescheiden dag organiseren om samen te komen en de mogelijkheid scheppen om de nieuwe koi te komen bekijken.

De meeste koi komen deze week donderdagavond binnen, een aantal kunnen misschien later komen. Wat betreft de Taniguchi heb ik nog geen zekerheid. Ik zal deze zeker tijdens mijn volgend bezoek gaan bekijken. Zoals vermeld, vertrek ik nu zaterdag.

Of ik deze nog dit najaar laat overkomen of begin volgend jaar laat komen zal afhangen van de mogelijkheden. 35 koi opvangen lijkt niet veel, maar het zijn 35 serieuze koi met serieuze afmetingen en dan ben ik liever voorzichtig, want ik moet ze nog enkele maanden opvangen vooraleer de meesten naar hun nieuwe eigenaar gaan.

Wat betreft 11 december
Om deel te nemen aan de opendeurdagen is het verplicht zich in te schrijven. Ik gebruik niet graag het woord verplichting, maar nood breekt wet. Ik moet zorgen voor een gedegen catering, en voor de benodigde tent, tafels en stoelen om de gasten te ontvangen.

Ik zal zorgen dat de deuren open zijn vanaf 11.00 uur. De catering zal plaatsvinden vanaf 13.00 uur tot ± 15.00 uur.

Alle inschrijvingen moeten binnen zijn VOOR 1 DECEMBER

Dit alles is pas mogelijk als ik weet hoeveel mensen er komen. Ik stel voor dat je een mail stuurt naar arendonk@interkoi.eu met de vermelding dat je komt, en niet vergeten...met vermelding van het aantal personen.

Dringend verzoek om je aub NIET via de sociale media in te schrijven. Het is veel te onoverzichtelijk en moeilijk bij te houden als je dit via dit medium doet. Ik zal enkel bevestigen als het via mail gaat.

Wat betreft de catering die dag heb ik nog geen definitieve beslissing genomen, maar over het algemeen geloof ik niet dat er iemand hierover te klagen heeft. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal ik zorgen voor de nodige infrastructuur.

Opendeurdagen 2015
Opendeurdagen 2014
Opendeurdagen 2013
Opendeurdagen 2012- deel 1
Opendeurdgen 2012- deel 2
Opendeurdagen 2011
Opendeurdagen 2009 - deel 1
Opendeurdagen 2009 - deel 2

En dit zijn dan nog maar enkel de eindejaars opendeurdagen van de laatste paar jaar !


Meer afbeeldingen

Reacties