zwartneus showa

Momotaro [SH-V18-10221]

Reference
SH-V18-10221
Type
zwartneus showa
Breeder
Momotaro
Kwaliteit
Age
17 months
Length
54 cm
Gender
Vrouwelijk

€ 3.950,00

3M9L5X