Het gevreesde woord: algen

Het gevreesde woord: algen

De zon begint te schijnen, en onmiddellijk zie je de onontbeerlijke algen in je vijver.

Zelf heb ik er niet zoveel problemen mee, integendeel, maar ik weet hoe de meeste mensen huiverig zijn aan algen, en beginnen onmiddellijk de middeltjes te kopen om deze te bestrijden. Zonde van het geld, en zonde van de moeite die je er voor moet doen.

De enige moeilijkheid is om zweefalgen te krijgen in plaats van draadalgen, en nog moeilijker is het om controle te krijgen over de algen in het algemeen. Ik probeer altijd een lichte gloed van zweefalgen te krijgen die ik tegen de openingstijden zoveel mogelijk probeer weg te krijgen. Dat is niet altijd mogelijk, maar ik doe mijn best.

In eerste instantie, en afhankelijk van de vijver komen er eerst draadalgen. Zij groeien op dit ogenblik onbehaaglijk snel. Iedere dag probeer ik de kantjes kort te houden, en wel op deze manier. Dit systeem is goed voor de bovenste laag. Voor de onderste laag gebruik ik een lange ruwe stok die ik ronddraai tegen de kanten van de vijver, totdat er zich een dikke sliert algen hebben bevestigd aan de stok.

Als ik nu de lampen uitzet en de draadalgen zo kort mogelijk hou, probeer ik de zweefalgen te activeren. Het is de kunst om de draadalgen ondergeschikt te maken aan de zweefalgen. Eénmaal deze de bovenhand hebben, zullen deze ook het beste gedijen. Ik krijg dit jaar moeilijk een vijver met zweefalgen voor elkaar. Ik ga vandaag een zakje met potgrond in de filters hangen om de zweefalgen te trikkeren. Hopelijk brengt dit beter resultaat.

Algen zijn een belangrijk onderdeel in de natuur. Geschat wordt dat algen 73 tot 87 procent van de zuurstof produceren die voor mensen en andere landdieren ter beschikking staat. Verschillende soorten algen spelen een belangrijke rol in de voedselketen. Bij een te groot voedselaanbod kunnen algen overvloedig groeien en ontstaat een zogenaamde algenbloei.

Als deze algen vervolgens afsterven, kan er zuurstofgebrek ontstaan, waardoor het milieu vergiftigd wordt voor andere organismen. Hierdoor ontstaat hypoxie. (Hypoxie is een conditie waarbij weefsels in het lichaam als geheel of in een bepaald deel van het lichaam niet voorzien worden van voldoende zuurstof). Het kan jaren duren voordat de gevolgen hiervan ongedaan zijn gemaakt.

Fytoplankton en Zoöplankton.

Fytoplankton is plankton dat voor de energievoorziening afhankelijk is van fotosynthese. Hiertoe behoren zowel algen als bacteriën zoals blauwalgen. Fytoplankton is de grootste primaire producent van zuurstof op aarde. Het is de voedselbron van zoöplankton en van veel hogere dieren.

Plankton is een verzamelnaam voor organismen die voornamelijk zwevend in het water leven, en zodoende voor hun (passieve) verplaatsing vooral afhankelijk zijn van de heersende stromingen, dit in tegenstelling tot nekton dat zichzelf actief kan verplaatsen, onafhankelijk van de stromingen.

Zoöplankton is een verzamelnaam voor in water zwevende of drijvende heterotrofe organismen. Ze voeden zich niet door middel van fotosynthese maar consumeren fytoplankton (in dat geval zijn ze herbivoor), andere zoöplanktonsoorten (in dat geval zijn ze carnivoor), bacteriën (in dat geval zijn ze bacterivoor) of detritus (in dat geval zijn ze detrivoor. Detritus is niet levend organisch materiaal.). Zij bewegen zich mee met de stroming van het water, maar kunnen zich ook actief voortbewegen.

Plankton dat in het bezit is van chloroplasten om zich te voeden met behulp van zonlicht behoort tot het fytoplankton. Doordat dit in hogere waterlagen is te vinden, verplaatst het zoöplankton zich 's nachts naar boven, en gaat het 's ochtends weer naar beneden. Dit verschijnsel wordt verticale migratie genoemd.

Belangrijke diergroepen in het zoöplankton zijn diverse kleine kreeftachtigen, zoals de eenoogkreeftjes (copepoden), de kieuwpootkreeftjes (watervlooien, alleen in zoet water) en Euphausia (krill, alleen in zeewater). Naast organismen die zich tijdens het hele leven in het plankton bevinden, zijn van veel organismen alleen de larvale stadia in het zoöplankton aanwezig.

Tijdens de overgang naar het volwassen dier verplaatsen de larven zich naar de waterbodem. Dit is onder andere het geval bij weekdieren, stekelhuidigen, hogere kreeftachtigen en zelfs vissen. In deze diergroepen zitten allemaal soorten die soms massaal hun eitjes (of de daarop volgende ontwikkelingsstadia) deponeren in de waterkolom en die dan korte of lange tijd in het zoöplankton aanwezig zijn.

Algen zijn ook nuttig voor andere toepassingen:

Algen dienen vooral in het Verre Oosten als voedselbron en worden met dat oogmerk ook gekweekt. In Europa is zeewier onder meer los als Nori verkrijgbaar en in Sushi verwerkt. Sommige algen worden als medicijn gebruikt. Een moderne toepassing van algen die echter nog in de kinderschoenen staat, is voor energieopwekking algendiesel.

Uit de algen worden lipiden gewonnen, die als grondstof gebruikt worden voor de productie van biodiesel. Algen met een hoge concentratie lipiden zijn de meest geschikte algen voor biobrandstofproductie. Een efficiënte methode voor het extraheren van lipiden uit micro-algen en omzetten tot methylesters (biodiesel) is directe transesterificatie.

Een hectare groene algen kan jaarlijks zo'n vijftien tot twintig ton biodiesel produceren. Het Amerikaanse ministerie van energie heeft ingeschat, dat een oppervlakte van zo'n 24.140 km2 voldoende is om het gebruik van aardolie in de Verenigde Staten te vervangen door biobrandstof uit algen.

Als je bedenkt dat België ongeveer 30 000 km² groot is, zou België misschien in de toekomst een algenplantatie kunnen opzetten en gans Europa van aardolie kunnen voorzien. Begrotingstekorten in evenwicht, schuldenlast kan verminderd worden, uitvoer onder controle, en een sterke positie in de Europese gemeenschap verzekerd...Het moet uiteraard wel door de federale overheid in het complexe België worden goedgekeurd.

Niet iedereen is blij met algen, maar de echte koiliefhebber zal het nut van algen zeker niet ontkennen. Er is niets mooier dan koi boven te zien komen uit een grasgroene vijver of mudpond.

Gisteren heb ik ook alle vijvers gecontroleerd op parasieten. Er komen zaterdag nogal wat mensen om hun koi te komen ophalen, voor zover ik heb begrepen uit de mailwisselingen. Ik ben dan ook blij te kunnen zeggen dat alle koi parasietvrij zijn op dit ogenblik, en dit al gedurende enkele weken.

Als ik de vijvers controleer, maak ik van de gelegenheid gebruik om enkele koi te bowlen. Dit is goed voor de algemene controle en om een afstrijkje te maken. Een koi die ik verleden jaar gekocht heb, toen tosai en ± 35 cm, is ondertussen uitgegroeid tot een koi met jumbo allures. Ze is nu nisai, 58 cm en ze groeit gestaag verder.

Ik zou willen vragen aan de mensen die vrijdag of zaterdag komen om hun koi op te halen, dit even de reacties te vermelden. Dan kan ik het nog beter inschatten, en de nodige voorbereidingen maken. (dozen klaarzetten etc...). Ik weet dat er mensen van ver komen, dus ik zal ook zorgen dat er de nodige versnaperingen zullen klaarstaan. Wat weet ik nog niet, maar dat zul je wel zien...

Meer afbeeldingen

Het gevreesde woord: algen: afbeelding 1
Het gevreesde woord: algen: afbeelding 2
Het gevreesde woord: algen: afbeelding 3
Het gevreesde woord: algen: afbeelding 4

Laat Een Reactie Achter

Meld je aan of maak een account aan om een reactie achter te laten.

Nog geen reactie

Openingsuren

Zaterdag: Van 11.00 tot 16.00 uur
Zondag: 10.00 tot 12.00 uur

Overige dagen
: op afspraak.
GSM: +32 (0)478 36 74 74

Koi v/d week

2002018

sanke 2002018
Koi Evolutie

SA-V18-10240

Azukari koi in serre LAAKDAL SA-V18-10240