Hier moet ik toch even over filosoferen

Hier moet ik toch even over filosoferen

Reeds enkele jaren broeit er een plan in mijn hoofd, maar het zal vermoedelijk bij een droom of nachtmerrie blijven.

Wat broeit er in mijn brein ?

Ik ga het even heel kort proberen samen te vatten en in de loop van volgend jaar misschien eens verder over uitdiepen en proberen het in een bepaalde constructie te gieten.

Vermoedelijk is het een hoop gepieker zonder resultaat maar je weet nooit wat er uit de bus komt, en mijn hersencellen moeten blijven werken. Niet geprobeerd is altijd mis. Misschien kunnen we een denktank oprichten om het verhaal in een bepaalde vorm te gieten.

De gedachte zit als volgt in elkaar. Er wordt een nieuwe vennootschap opgericht, maar ditmaal een coöperatieve vennootschap. Iedereen die deel wil uitmaken van deze vennootschap zullen aandelen kunnen kopen of verkrijgen.

Deze aandelen worden verkregen door het storten van een nader te bepalen som per maand gedurende een minimum periode . De bedoeling is Interkoi om te vormen tot een gemeenschappelijk gebruik van de volledige infrastructuur, waarbij het mogelijk wordt om koi te importeren uit Japan tegen inkoopprijzen.

De infrastructuur mag door de aandeelhouders gratis gebruikt worden, maar met bepaalde beperkingen, zoals aantal koi die ze willen laten zwemmen etc…(hier moet nog degelijk over nagedacht worden)

De aandelen moeten beperkt worden, en gekoppeld aan het x aantal personen. Deze personen verbinden zich ertoe om iedere maand een vast bedrag te storten in de vennootschap die op zijn beurt de vaste kosten die in Interkoi gemaakt worden te vergoeden.

Om deze kosten te bepalen wordt er een volledig overzicht gemaakt van de vaste kosten van interkoi. (stroom, water, voer etc).

De achterliggende gedachte is, een gemeenschap van gelijkgestemde zielen de koihobby te laten beleven met de mogelijkheid van een degelijke infrastructuur gezamenlijk te beheren.

Het is maar een losse flodder en ik heb in grote lijnen een ballonnetje laten opvliegen. Misschien is het juridisch of technisch helemaal niet mogelijk, maar het is toch interessant om erover na te denken.

Kenmerken van de coöperatieve vennootschap

De coöperatieve vennootschap die oorspronkelijk ontstaan is uit de coöperatieve beweging is een vennootschap waarvan de leden aan gemeenschappelijke doelstellingen werken en gemeenschappelijke waarden delen. Oorspronkelijk is het een vorm van vennootschap waarvan de bijzondere werking afweek van de principes en de waarden van de aandeelhoudende handelsvennootschappen.

In België is de coöperatieve vennootschap een specifieke vorm van een handelsvennootschap, met als kenmerk dat ze een variabel aantal vennoten en kapitaal heeft. De coöperatieve vennootschappen worden geregeld door de artikelen 350 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Omwille van de grote verscheidenheid aan vennootschapspraktijken binnen dezelfde coöperatieve beweging, geeft het Wetboek van vennootschappen, de oprichters van de coöperatieve vennootschappen grote vrijheid op statutair vlak. Hierdoor was deze vorm van handelsvennootschap erg populair ook buiten de coöperatieve beweging.

Om de coöperatieve vennootschappen die de coöperatieve waarden blijven respecteren te onderscheiden van de gewone commerciële ondernemingen die deze vorm hebben aangenomen omdat het hun schikt, kan de minister die bevoegd is voor Economie een erkenning verlenen. De erkende coöperatieve vennootschappen vormen het institutionele draagvlak op basis waarvan de Nationale Raad voor de Coöperatie werd opgericht.

We onderscheiden twee soorten coöperatieve vennootschappen:

• de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (cvba);

• de coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa).

Oprichtingsformaliteiten

De oprichtingsprocedure van een coöperatieve vennootschap hangt rechtstreeks af van het soort betrokken vennootschap.

Een cvoa kan bij onderhandse akte worden opgericht, waarvoor twee originele exemplaren moeten worden opgesteld. Er bestaat geen verplicht minimumkapitaal voor de oprichting van een cvoa. Het is echter de verantwoordelijkheid van de oprichters van de vennootschap om deze van voldoende fondsen te voorzien om haar activiteiten te kunnen uitvoeren.

Een cvba moet verplicht worden opgericht bij authentieke akte. De statuten voor dit soort vennootschap bepalen een "vast gedeelte" van het maatschappelijk kapitaal, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan 18.550 euro, en dat bij de oprichting volgestort moet zijn ten belope van 6.200 euro.

Er bestaat een uitzondering voor cvba’s met een sociaal oogmerk, die kunnen worden opgericht met een minimumkapitaal van 6.150 euro, volgestort ten belope van 2.500 euro (art. 665 van het Wetboek van Vennootschappen).

Bovendien moeten in het geval van de cvba de inbreng in natura en de quasi-inbreng het voorwerp uitmaken van een verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor (art. 395 en 396 van het Wetboek van Vennootschappen).

Voor het oprichten van een coöperatieve vennootschap zijn drie oprichters noodzakelijk, in tegenstelling tot andere soorten vennootschappen. Het gaat om een belangrijke formaliteit waarvan de niet-naleving tot de nietigheid van de oprichtingsakte kan leiden.

Erkenning van coöperatieve vennootschappen

De coöperatieve vennootschappen die in overeenstemming met de coöperatieve waarden en principes werken, kunnen een erkenning krijgen bij de Minister van Economie om lid te worden van de Nationale Raad voor de Coöperatie. De NRC bevordert de coöperatiegedachte. De erkenning garandeert dat de betreffende vennootschappen in overeenstemming met de coöperatieve waarden en principes werken.

Laat Een Reactie Achter

Meld je aan of maak een account aan om een reactie achter te laten.

Nog geen reactie

Openingsuren

Zaterdag: Van 11.00 tot 16.00 uur
Zondag: 10.00 tot 12.00 uur

Overige dagen
: op afspraak.
GSM: +32 (0)478 36 74 74

Koi v/d week

SA-V19-1230

Nidan Sanke SA-V19-1230
Koi Evolutie

SH-V11-1137

Koi in Japan VERKOCHT SH-V11-1137