Update testen bassins door Chrisal

Update testen bassins door Chrisal

Zoals vermeld zal er regelmatig een update verschijnen over de resultaten van de testen die de firma Chrisal uitvoert op onze vijvers. Het eerste resultaat doet ons toch even nadenken...Ons water wordt te zuiver verklaard. Nu is het zo dat te zuiver ook niet goed is, daarom wordt er nu via bijkomende testen bekeken hoe we dit verder kunnen analyseren. We zijn ontzettend blij dat alles in grote mate in orde is, toch moeten we bepaalde aanpassingen verrichten volgens het onderzoek.

Waterkwaliteit:

Om een idee te krijgen over de helderheid en hoeveelheid organisch materiaal (BOD, COD) van het water werden fotometrische metingen gedaan van de waterstalen. Daarbij viel voor alle bassins meteen op dat het water als zeer helder beschouwd kan worden. De bekomen optische densiteitswaarden (OD waarden) duiden allen op een BOD en COD van minder dan 50 mg/ml. Dit komt overeen met zeer proper water. De reden voor deze lage waarden van zwevend organisch materiaal is de hoge waterverversing die in de bassins aanwezig is.

De pH van de bassins werd eveneens bepaald en de volgende waarden werden bekomen:

Staal pH

BUR-W: 8,01

BUL-W: 7,91

BIV-W: 7,90

BIA-W: 7,97

QUA-W: 7,80

Deze waarden zijn redelijk hoog doordat de pH van het bronwater 8,38 bedraagt.

Besluit:

De analyses van de verschillende bassins voor de start van onze studie toont aan dat het water over het algemeen zeer helder is met een redelijk hoge pH.

Update 17 maart 2008:

Na toepassing van het product op donderdag 6 maart met een verhouding van ongeveer 1/5000 werd hetvolgende vastgesteld:

- schuimvorming (teveel om comfortabel te zijn)

- de vissen reageren rustig op de toevoeging

- na 24u zijn veranderingen waarneembaar bij de zieke vissen in het quarantainebad

De eerste 24u was de waterverversing uitgeschakeld; na 24u stond deze opnieuw aan en bedroeg toen ongeveer 60% per dag. De schuimvorming was na 48u verdwenen.

De initiële planning was om wekelijks product toe te dienen in een verhouding 1/10.000; echter omwille van de waterverversing werd op dinsdag 11 maart besloten om dagelijks 500 ml product toe te voegen in elk van de bassins. Dat komt overeen met een stijgende concentratie naargelang de microbiële vervuiling van de bassins (minder in de buitenbassins; meer in de quarantainebassins).

Op woensdag 12 maart werden opnieuw stalen genomen. Zowel qua microbiologie, waterparameters en pH werden geen significante verschillen gemeten ten opzichte van de beginsituatie. Over het algemeen was het aantal ziektekiemen met ongeveer 10% gedaald.

De reden voor het uitblijven van effect moet zeker gezocht worden in de veel te hoge waterverversing. Bovendien was pas de dag voordien begonnen met het dagelijks doseren van het product; zodat nog geen effect meetbaar kan zijn. Omwille hiervan werd besloten de waterverversing terug te schroeven tot maximaal 20% per week.

Analyse van het bronwater toont aan dat dit water geen Aeromonas of coliformen bevat en slechts een laag totaal aantal bacteriën. Dit water is qua microbiologie dus zeker geschikt om de bassins mee te vullen. De vraag is echter of het voldoende stikstofverwerkers bevat.

Besluit:

Het is nu afwachten tot de staalnames van woensdag 19 maart om een eerste effect te kunnen waarnemen. Onze dagelijks toegevoegde bacteriën hebben dan voldoende tijd om in het bassin een werking te verwezenlijken zonder weggespoeld te worden.

Laat Een Reactie Achter

Meld je aan of maak een account aan om een reactie achter te laten.

Nog geen reactie

Openingsuren

Zaterdag: Van 11.00 tot 16.00 uur
Zondag: 10.00 tot 12.00 uur

Overige dagen
: op afspraak.
GSM: +32 (0)478 36 74 74

Koi v/d week

SA-V19-1230

Nidan Sanke SA-V19-1230
Koi Evolutie

SH-V11-1137

Koi in Japan VERKOCHT SH-V11-1137