Omschrijving kohaku nr. 10

Omschrijving kohaku nr. 10

Kohaku nummer 10 is nog niet verkocht, alhoewel het een kohaku is die mij toch ontzettend aanspreekt. Om een nog betere visie te krijgen, heb ik een beoordeling gevraagd van deze kohaku aan mijn Japanse collega. Wordt je hier niet stil van ? Bekijk ook eerst het filmpje van deze prachtige Tategoi Tosai. (Hier wordt het woord Tategoi NIET ijdel gebruikt)

Zok krijg je ook de volledige achtergrondinformatie van dit soort koi en bekijk je de koi op een totaal andere manier. Dit is ook de manier waarop we in de toekomst al onze koi willen gaan presenteren, met liefde en respect.

Bekijk eerst het filmpje: Kohaku 10 en lees dan de beoordeling. Je kennis van het Engels moet helaas wel goed zijn, want vertalen kan je dit niet.

Out of the 3 kohaku that we got at the auction, number 10 by far has the best and most even beni. When I'm looking on my own behalf, I look beyond pattern (often disregarding it) in favor of quality. Out of all the kohaku in this auction, I would have chosen 7 or 10 for myself. Depending on the goal you have, you can get better koi at a better price if you're willing to invest 3-4 years into them.

Kohaku 10 doesn't have a break in the ozutsu, so I think that's why a lot of people passed on her, as they would prefer a white break before that, because the prefer the pattern. An easier sell in the short term. I think she is interesting though and would make a good example to teach about quality if you follow her for 2-3 more years. She has a powerful body for her size, not stunted though. Very deliberate and strong swimming style as well, as well as a relaxed personality. You might be wondering why I bring up personality here. In my experience, koi with a nervous personality seem not to grow too large or too evenly. They come up and peck at food, and burn a lot of energy in the process. The calmer ones, tend to eat a little here and a little there but do so steadily. The "nervous" ones don't get this even feeding and tend to languish as a result. The maruzome is quite clean at the moment, but this and the fuzziness of the kiwa give me the impression that her beni will be at it's peak in 2-3 years when she will probably be around 80-83 cm. I think that this beni will come to resemble her grandmother (Bentley) and develop into a deep, thick persimmon-like red rather than a lighter orange or a "harder" red. If she does in fact develop the hi like Bentley, then it will last quite a long time. I just don't like seeing it quite this neat this early in the game.

Most people wouldn't care for this pattern as it's too heavy. She's only 33 cm now though, and I look at tosai (and some nisai) like this and think what it will look like when the body gets some girth. If you put your hands together as if you were praying and arch them slightly apart, and the imagine that the tips of your fingers are the backbone, and what is visible from above is represented by your 2nd knuckles, that is what you are seeing of the pattern now. If you change your hands to go from the arch to a more circular state and make almost an "O", then look just above the knuckles that join your fingers and hand, that's what you will see of the pattern once the koi hits between about 70-75 cm. What was once heavy will start to look heavenly provided that the hi pattern has some breaks towards the sides (this kohaku has a nice shiroji break on the right side of the head, diagonally up to the back of the left shoulder, and then again diagonally up to the start of the right side dorsal area) I have a feeling that that is part of the "something" that you say you see in her as it gave me something as well. I'm very keen on her shape and think that she will look quite similar to your Clarissa in body as she grows. That's just a hunch though. She is one to enjoy for the beni as much as anything, and while she wasn't the highest quality in terms of show potential, I think that she scores very high in terms of genetic quality. It will be interesting to see her in Autumn and how she fares size-wise to her siblings.

Is this similar to what you were thinking or do you have a different impression. If she had a nice odome, I would recommend you think about putting her into next year's Wakagoi show, but I think that you will just have to love her for what she is.

Vertaling in het Nederlands, tekst aangeleverd door Noëlle ter Haar:

Van de 3 kohaku die we op de veiling hebben verkregen, heeft nummer tien veruit het beste en meest evenwichtige beni. Als ik naar mijzelf kijk, ik kijk voorbij het patroon (ik negeer het vaak zelfs) ten gunste van kwaliteit. Van alle kohaku?s van deze veiling, zou ik nummer 7 of 10 voor mezelf hebben gekozen. Afhankelijk van het doel dat je hebt: je krijgt betere koi voor betere prijzen als je bereid bent 3 tot 4 jaar in hen te investeren.

Kohaku 10 heeft geen breekpunt in de ozutsu, dus ik denk dat daarom een heleboel mensen haar aan zich voorbij hebben laten gaan, aangezien zij een wit stuk daarvoor prefereren, omdat zij het patroon prefereren. Een gemakkelijke verkoop op de korte termijn.

Ik denk dat zij desalniettemin erg interessant is en een goed voorbeeeld is om te leren over kwaliteit als je haar voor 2-3 jaar gaat volgen. Ze heeft een krachtige body voor haar lengte, maar nog niet hoogstaand. Een weloverdachte (rustige) en sterkte zwemstijl ook, naast een ontspannen persoonlijkheid. Je vraagt je misschien af waarom ik het hier over persoonlijkheid heb ? In mijn ervaring lijken koi met een nerveus karakter niet zo groot te worden of niet zo evenwichtig te groeien. Ze komen omhoog en pikken wat voer en verbranden een hoop energie in dit proces. De rustiger koi hebben de neiging hier en daar een beetje te eten, maar gaan daarin gestaag door. De nerveusjes krijgen niet deze evenwichtige voeding en hebben de neiging als gevolg daarvan te kwijnen. Het maruzome is behoorlijk schoon op dit moment, maar dit en het smoezelige van het kiwa geven me de indruk dat haar beni op het hoogtepunt zal komen in 2-3 jaar, als ze waarschijnlijk rond de 80-83 cm is.

Ik denk dat dit beni zal gaan lijken op dat van haar grootmoeder (Bentley) en zal zich eerder ontwikkelen tot een diep, dik -achtig rood (= donker oranjerood of dadelpruimrood), dan in een lichter oranje of een harder rood. Als ze het hi inderdaad ontwikkelt als dat van Bently, dan zal het een behoorlijke tijd zo blijven. Ik zie het alleen liever niet zo netjes zo vroeg in het ontwikkelingsstadium.

De meeste mensen zouden niets geven om dit patroon aangezien het te zwaar is. Maar ze is nu nog maar 33 cm en ik kijk als volgt naar tosai (en soms nisai) en bedenk dat hoe deze eruit zal zien als de body wat breedte krijgt. Als je je handen samendoet alsof je aan het bidden bent, en ze lichtjes uit elkaar buigt, je voorstelt dat de toppen van je vingers de ruggegraat zijn, dan is wat zichtbaar is van boven, uitgebeeld door je tweede paar knokkels, wat je nu van het patroon ziet. Als je je handen dan van een licht gebogen verandert naar een cirkel, waarbij je bijna een O maakt, kijk dan net boven de knokkels die je vingers met je hand verbinden, dat is wat je zult zien van het patroon wanneer de koi de 70-75 cm heeft gehaald. Wat eens zwaar was zal er nu hemels uitzien, op voorwaarde dat het hi-patroon enkele breekpunten naar de zijkant heeft (deze kohaku heeft een aardig shiroji-breekpunt op de rechterkant van het hoofd, diagonaal omhoog naar rug vanaf de linkershouder, en dan opnieuw diagonaal vanaf de rechterzijde bij de rugvin. Ik heb het gevoel dat dat een gedeelte is van hetgeen dat je zegt in haar te zien, en dat mij ook iets doet. Ik ben erg ingenomen met haar vorm en denk dat ze qua body veel op jullie Clarissa zal gaan lijken als ze groeit. Maar dat is slechts een gevoel.

Ze is een koi om van te genieten voor het beni evengoed als de rest en hoewel ze niet de hoogste kwaliteit is in termen van showpotentieel, ik denk dat de scores bijzonder hoog zijn waar het gaat om genetische kwaliteit. Het zal interessant zijn haar in de herfst te zien en te zien hoe zij het in formaat doet vergeleken met haar gezusters.

Laat Een Reactie Achter

Meld je aan of maak een account aan om een reactie achter te laten.

Nog geen reactie

Openingsuren

Zaterdag: Van 11.00 tot 16.00 uur
Zondag: 10.00 tot 12.00 uur

Overige dagen
: op afspraak.
GSM: +32 (0)478 36 74 74

Koi v/d week

2002018

sanke 2002018
Koi Evolutie

SA-V18-10240

Azukari koi in serre LAAKDAL SA-V18-10240