Evalutatieverslag Interkoi 2008

Evalutatieverslag Interkoi 2008

Rini, Ben en ik hebben besloten een evalutatieverslag te maken van de eigenlijke start van Interkoi. Niet alleen voor intern gebruik, maar ook om dit even door te spelen naar de klanten. Openheid, degelijkheid en vertrouwen zijn voor ons hoogstaande eigenschappen, maar is dit ook zo ?

Met dit evaluatierapport geven wij onze persoonlijke visie over Interkoi. Wij weten dat dit rapport ook door vele handelaren, collega's, en anderen zal gelezen worden, maar dit mag ons niet afleiden van ons uiteindelijke doel, want in je hart laten kijken is niet evident. Dit rapport werd door Rini geschreven, want wie kan het anders kan dit op deze manier verwoorden, maar het is door Ben en door mezelf volledig ondersteund. Wij staan open voor jullie ? Staan jullie ook open voor ons ?

Evaluatie

De waarde van evaluatiepunten wordt uitsluitend ontleend aan de doelstellingen van het bedrijf. Een evaluatiepunt kan inhoudsloos zijn, als het buiten de doelstelling van het bedrijf valt. Onderstaande evaluatiepunten zijn onderverdeeld in de sterke punten, bedreigingen en kansen.

Voorwoord

Het is nu ruim 1,5 jaar na de aftrap van het bedrijf Interkoi. Een zich fris presenterend bedrijf, dat zich toelegt op de verkoop van de meer exclusieve koi en met name koi met tategoi-elementen in zich, met andere woorden koi met een toekomst. Deze handel is een vrij complexe materie in de praktijk. Immers, Interkoi verkoopt koi met een beduidend prijskaartje, waarvan de waarde van de vis en die haar bovengemiddeld prijzig maakt, amper zichtbaar is. Met andere woorden, we verkopen koi met ontwikkelingspotentie; we laten de klant betalen voor elementen die tijdens het verkoopmoment nog amper zichtbaar zijn en die zich (hopelijk) in de toekomst zullen tonen en vragen aan hem ons te geloven. En dat zonder garanties.

Deze verkoop vraagt een goed verhaal en een doorwrochte filosofie naar de klant toe. Het is immers zoveel gemakkelijker een gefinished sprankelend visje te verkopen; dit soort vissen verkoopt namelijk zichzelf al. Een vis, die tijd vraagt om mooi te worden, vergt absoluut een ander verhaal om aan de man te brengen. Dat vergt kennis, kunde, geduld, een ijzersterke filosofie en vooral veel passie en geloof in eigen visie. Dat is de uitdaging die we ons gesteld hebben. We doen het anders dan anderen het doen. En geloof in eigen kunnen leidt ons de weg.

Het is ontegenzeggelijk zo, dat Interkoi een vaste en stevige plaats op de koi-kaart veroverd heeft. Deze geluiden zijn overal op te vangen. Zij heeft zich in zeer korte tijd opgeworpen als trendsetter in deze business en wordt niet alleen close gevolgd door het publiek, maar evenzeer door alle geledingen in deze branche, variërend van groothandel, detailhandel, media, verenigingen, (potentiële) klanten enzovoort. Interkoi heeft zich een vaste en in beginsel trouwe klantenkring geworven, met name in het hogere segment. Dit is ook het imago wat Interkoi inmiddels heeft. Een aantal punten, unique selling points als het ware, heeft m.i. hiertoe bijgedragen:

Sterke punten

1) Een ijzersterke site, die up-to-date nieuws levert en veel waardevolle info verschaft, opgesierd met legio foto’s en filmpjes. Hét communicatiemiddel met de klant.

2) Een bovengemiddelde kennis van de kwaliteit en de zorg bij koi, resulterend in overwegend levendige en gezonde vis in de bassins. Voor iedereen waarneembaar.

3) Een bovengemiddelde aandacht en dienstverlening naar de klant toe, die betrokkenheid uitstraalt. Primair adviserend, nieuwsgierig makend, behulpzaam en ontwapenend.

4) Een vaak zorgvuldige selectie van kwaliteitskoi, primair van de go-sanke categorie, die in kwaliteit en aantallen afsteekt ten opzichte van het gross van de concurrentie. Daarbij is het absoluut een pré dat gekozen wordt bij een beperkt aantal (kwaliteits)kwekers en het niet tot een zooitje all-round wordt gedegradeerd.

5) Een sterke performance in de verwerving van superieure veilingvissen. Dit spreekt de klant op zoek naar kwaliteitskoi ten zeerste aan. De mogelijkheid voor verdere groei in de mudponds is (nog) een extra pluspunt. Dit kan nog verder uitgediept worden.

6) Indrukwekkende outillage met frisse ontwerpen, gebaseerd op een sterke filosofie, resulterend in een goed leefmilieu voor de koi. Een tastbaar voorbeeld voor velen.

7) Initiatiefrijk in het verbeteren van koi-keeping, zoals de ontwikkeling van PIP, het voeren van muggenlarven of het gebruik van klei en onlangs nog de testactiviteiten met produkten van het House of Kata.

8) Shopproducten worden alleen gevoerd onder het motto: alleen het beste is goed genoeg en door ons uitvoerig getest! Dat duidt op een kwaliteitskenmerk.

9) Last but not least: Passie!

Nogmaals, evaluatiepunten ontlenen hun kracht aan wat we voor ogen hebben staan. Waar willen we in de toekomst naar toe, waar ligt het eindpunt. Willen we groei, willen we de grootste of de beste zijn of nemen we genoegen met een status quo, of met klein maar fijn. Hierin zal helderheid tevens de kracht van vooruitgang betekenen. In dit spoor ligt een aantal bedreigingen op de loer, die evenzeer tot kansen kunnen worden gepromoveerd:

Bedreigingen en kansen

1) De site is op dit moment zowat het sterkste wapen van Interkoi. Ze heeft nog steeds een geheel eigen identiteit. Toch mag niet uit het oog verloren worden, dat de site kennelijk haar pieken heeft bereikt. De aantallen unique visitors zijn weliswaar fors, maar nemen niet echt meer toe, evenmin de reacties op de nieuwsitems. Daarbij doemt het fenomeen van na-apen op, waardoor de site een stuk van haar originaliteit aan het verliezen is. De concurrentie kopieert erop los. Om niet in originaliteit terug te vallen heeft de site frisse impulsen nodig. Het over en weer plaatsen van banners op eigen site en die van anderen, is een optie, maar de creativiteit zal interkoi hopelijk niet in de steek laten dus moeten we ons gewoon focussen op de toekomst, maar de crux is uiteindelijk om meer unique visitors te trekken. Bovendien is er maar één origineel en kunnen de rest alleen maar kopies zijn van het origineel.

2) In de toekomst zal Interkoi zich niet meer alleen kunnen baseren op de site, willen we kunnen groeien. Het medium is fantastisch maar ook eenzijdig en niet iedereen duikt erop in. Nieuwe marketingstrategieën en ophoging van de naambekendheid zijn wenselijk. Deelname aan shows en het idee om een stand te nemen bij de shows is in ieder geval het proberen waard. Nieuwsitems en artikelen uitlenen aan een vereniging als Koi2000 biedt verdere mogelijkheden. In hoeverre is nadere samenwerking mogelijk? Evenals sponsoring? De crux hier is op ander marktgebied aandacht te verwerven, die op zich weer naar de site geleid kan worden.

3) Het tot op heden gecreëerde bassincomplex verdient grote waardering. Het ziet er niet alleen gelikt uit, het is bovendien van bovengemiddelde kwaliteit. In dit opzicht is het jammer dat de binnenvijvers niet echt uitnodigend gelokaliseerd zijn. Zelf raken we er aan gewend, maar in feite is de hal allesbehalve uitnodigend voor de klant. Het is er rommelig, zowel aan de achterzijde als aan de rechterkant; het licht is er schemerig en ’s winters durft er wel eens condensvorming zijn. Desalniettemin biedt de hal nog een vracht aan potentiële mogelijkheden die Interkoi verder in de lift kunnen brengen. Meer tenminste dan een zaagmachine, een auto, wat dakpannen en platen.

4) Rini’s Corner is een goede zet geweest om klanten te ontvangen. De Corner kan echter best een facelift gebruiken. De entree met diverse shopartikelen en gebruikszaken oogt warrig. De ontvangstruimte is vrijwel continu een opslagplaats van allerlei spullen die er niet thuis horen, waardoor een goede ontvangst of bespreking een rommelige aangelegenheid wordt, dit is absoluut voor verbetering vatbaar.

5) Niet iedereen koopt op foto of film. Niet iedereen kijkt op Internet en niet iedereen wil een aparte afspraak maken. Interkoi is weliswaar af en toe open voor toegang, maar er is nog weinig consistentie en herkenbaarheid in de openingstijden. Naar de klant toe moet hier helderheid worden verschaft. De (vaste) openingstijden zouden ook aan de ingang moeten worden gehangen, zoals bij elke winkel.

6) De selectie van koi is vooral go-sanke geïnspireerd. Dit is volledig correct, gelet op de aard van het klantensegment dat we bedienen, en deze koers moet worden voortgezet. Toch brengt dit een bepaald mate van eenzijdigheid waarvan het goed zou zijn deze te doorbreken. Aanschaf van enkele gewilde non go-sanke variëteiten is wenselijk. Dat het hier mag gaan over exemplaren die een buitengewone kwaliteit uitstralen, zal duidelijk zijn. Te denken valt aan roodkoperkleurige Ochiba, bijzondere Goshiki, kwaliteits Yamabuki, unieke Komonryu en met name eersteklas Shiro Utsuri.

7) De richting die is ingeslagen om bij slechts een beperkt aantal kwekers koi in te kopen, is m.i. de enige goede. Momotaro is daarbij momenteel de leading breeder en dat gegeven mag voor mij in de toekomst alleen maar verstevigd worden. Over en weer zullen hiertoe dan ook de intenties moeten worden uitgesproken en bezegeld, anders werkt dit niet. Een uitstap naar Sakai is niet echt aan te bevelen, gezien de marktconcurrentie op dit vlak, tenzij dit op beperkte schaal supplementair is. Interkoi zal absoluut gebaat zijn met het imago de hoofddealer van Momotaro te zijn. Als richtlijn zou kunnen gelden dat meer dan de helft van de jaarlijkse investeringen in koi naar de Momotaro farm gaan teneinde de deur daar wagenwijd open te krijgen. Voor de andere helft van de investeringen moeten we een open mind houden, waarbij topkwekers als Dainichi en Omosako in het vizier blijven.

8) Zolang Interkoi de pretentie koestert leverancier te zijn van speciale, hoogwaardige koi, moeten budget-koi uit het assortiment geweerd worden. Dit levert afbreuk aan het opgebouwde imago.

9) Interkoi als leverancier van hoogwaardige koi zou er bij gebaat zijn zich zoveel mogelijk te focussen op koi met een “special label”. Dit geeft onderscheid met de concurrentie. Dit kunnen bepaalde veilingvissen zijn, of vissen van een bepaalde bloedlijn zoals nu de nieuwe showa-lijn van Momotaro. Ook nakomelingen van Grand Champions hebben dit “special label” en stralen een bepaalde unieke eigenschap uit. Wordt er met de 106 cm lange sanke van Momotaro gekweekt die nu GC is geworden? Het is en blijft belangrijk om bij het aanbieden van koi de genetische eigenschappen van de ouders in beeld te hebben (met o.a. foto’s van de ouderdieren) die de klant bij de aankoop over de drempel helpen. Brian Sousa dient hier een spilfunctie in te vervullen. Ook moet zoveel mogelijk koi met een (kwekers)certificaat worden aangeboden, dit om de oorsprong te garanderen.

10) De presentatie van onze op de site aangeboden koi ligt op een zeer goed niveau en is beter dan bij de concurrentie. Toch is de klassificatie van koi, zoals de waardering in punten en de beschrijving van de vis, voor verbetering vatbaar. Het element van “zingen voor eigen parochie” moet uit beeld. Klassificatie van aangeschafte koi moet dwingend gebeuren door Brian in overleg met de kweker, het liefst op essentiële beoordelingspunten, zoals bouw, potentie en huidkwaliteit. Dit versterkt de sfeer van onafhankelijkheid en objectiviteit. Wij moeten onszelf opleggen, hierin niet meer dan maximaal een 0,5 punt af te wijken, vanwege westerse oriëntatie.

11) In het kader van prijsbeleid moeten we ook nadenken over het verblijf van koi na aankoop, de kosten en de risico’s daarvan. Het is alleszins billijk om een langer verblijf van een door een klant aangekochte kostbare koi te verzorgen. Het is niet meer dan service. Echter, het is zakelijk gezien niet wenselijk om de aanschafprijs van de koi ook voor deze verblijfperiode te sponsoren. Mijn voorstel is dat op elke koi die wordt aangekocht, maar nog een (langere) periode in Arendonk moet verblijven, tenminste onze kostprijs als aanbetaling wordt gevraagd. Zodat wij als het ware geen krediet verstrekken (uitzonderingen als speciale afspraken daargelaten).

12) Om blessures bij koi zoveel mogelijk te vermijden, dienen we waar mogelijk vormen van stress te vermijden. We zijn er te gemakkelijk in geweest, maar hebben ook zes bassins nieuw op moeten starten. Verplaatsen en mixen van vis alleen als niet anders kan. Regelmatige metingen van essentiële waterwaarden, gedoseerde waterverversing, nauw monitoren van de gedragingen van de koi, afstrijkjes nemen en snel ingrijpen bij negatieve verschijnselen. Niet aarzelen om een koidokter erbij te roepen. We doen het allemaal al, maar we moeten er nog meer bovenop zitten. Het bijhouden van de historie (logboek) kan mogelijk straks een opening opleveren waar de aard van de blessures nu precies vandaan komt.

13) De succesformule van een supermarkt is gebaseerd op het streven klanten dingen te laten kopen, waarvoor ze niet naar de supermarkt zijn gegaan. Gespeculeerd wordt op impulsaankopen en aldus wordt de volgorde van de schappen ingericht. Ik kom voor een pak melk, maar ga met een boodschappentas vol naar huis. Dat is het principe. Shopartikelen, die er werkelijk toe doen, kunnen het bezoek aan Interkoi doen toenemen. Regelmatige speciale aanbiedingen kunnen dat verhogen. En uiteindelijk gaat iemand toch met die koi naar huis.

14) Het fenomeen tussenpersoon verdient de komende tijd alle aandacht. En waar mogelijk ondersteuning. Hoewel het vertrouwen groot is in de persoon Brian Sousa, is er bij mij nog de nodige twijfel omtrent de kans van slagen van de gehele onderneming. We zullen over ons hart moeten strijken, de scepsis moeten laten varen en hem bijstaan waar mogelijk. En dan maar hopen dat onze mensenkennis goed is geweest.

Nawoord

Een bedrijf voeren is in financieel opzicht zoals een goed vaderschap betaamt: waken over je portemonnee. Het is een kwestie van wikken en wegen, van verantwoorde risico’s en uitdagingen. Tot dusverre is het Interkoi voor de wind gegaan, maar het valt niet te ontkennen dat er tijden van recessie aankomen. Luxe en elitaire artikelen zoals koi zullen onder druk komen te staan. Interkoi is daarin kwetsbaar omdat het (vrijwel) alleen koi verkoopt, een forse stock onderhoudt en niet geringe vaste en variabele kosten heeft. Het is moeilijk te omvatten wat nu wijsheid is. Een pas op de plaats betekent gewoonlijk het begin van achteruitgang. Nu ons eerste belangrijke jaar voorbij is, is het goed eens achterover te zitten en na te denken over de precieze doelstelling van het bedrijf. In dat perspectief passen dan ook de genoemde punten.

Laat Een Reactie Achter

Meld je aan of maak een account aan om een reactie achter te laten.

Nog geen reactie

Openingsuren

Zaterdag: Van 11.00 tot 16.00 uur
Zondag: 10.00 tot 12.00 uur

Overige dagen
: op afspraak.
GSM: +32 (0)478 36 74 74

Koi v/d week

2002018

sanke 2002018
Koi Evolutie

SA-V18-10240

Azukari koi in serre LAAKDAL SA-V18-10240