Knowledge is wisdom

Knowledge is wisdomEnige tijd geleden hadden we een serieuze verlaging van de PH, met een daarbij horende serieuze verlaging van de KH.

We moesten dit probleem vrij snel oplossen indien mogelijk, want met een aanzienlijke verlaging van de PH zou het kunnen dat er een onmiddellijke sterfte van de koi zou kunnen optreden. Je kan ook aan de koi zien dat ze lusteloos worden en niet meer willen eten. Actie is dan ook aanbevolen.

Wij zijn dan op zoek gegaan naar een oplossing die op natuurlijke wijze de KH zou kunnen verhogen, en hebben dit toegepast met uitzonderlijk resultaat. Bij meting van onze eerste waarde, hadden we een PH van 6,5 met een KH van nagenoeg 0 en dit wordt redelijk gevaarlijk. Het behandelen van het water werd gedaan met NatriumBiCarbonaat in de mate van 30 gram/kuub voor verhoging van 1 KH.

Na behandeling staat de KH nu op 3 en de PH staat nu op 7,5 en dit zijn waardes die we nastreven. De onderhoudsdosis hebben we voorlopig gezet op 250 gram/per week en de waardes blijven nu stabiel. Je kan het trouwens goed zien aan de vissen. De kleuren worden weer beter,de teri komt opzetten en het gedrag verbeterd zienderogen. Indien mensen zijn die dezelfde problemen hebben met het verhogen van de KH op een natuurlijke wijze, mogen me contacteren voor informatie. Ik heb het op dit moment ook in voorraad liggen, zodat het ten allen tijde kan aangekocht worden.


Zuurgraad
De Ph staat voor zuurgraad. Het wordt bepaald door het aantal zuurdelen (H+) en loogdelen (OH-) in het water. Vreemd genoeg noemt men de zuurgraad hoog als het aantal zuurdelen laag is. Dit kan soms nogal verwarrend overkomen. Water is zuur wanneer de zuurgraad laag is en er veel zuurdelen (H+) in voorkomen. Water is basisch wanneer de zuurgraad hoog is en er veel loogdelen in voorkomen.

In principe komt een bepaalde zuurgraad tot stand door het leven wat er in het water zit. Door omzetting van andere chemische verbindingen worden er zuurdelen of loogdelen gevormd. Door deze omzetting zal de pH dalen, dan wel stijgen. Het reguleren van de pH gebeurt via de KH. KH waarden lager dan 50 mg/l (=KH3) geven aanleiding tot een zeer instabiel pH. Bij voldoende buffer (KH 8-10) in het water hoeft men eigenlijk nooit rechtstreeks in te grijpen met zuur of loog. Bij onvoldoende verversing kan men na verloop van tijd zelfs pH waarden van 5 en lager meten. (de KH is meestal 0-1 en de GH meer dan 30). In dergelijke gevallen is het essentieel de KH en pH snel op peil te brengen middels waterverversingen.

De optimale waarde voor de zuurgraad bedraagt 7,5. Maximum en minimum aan te houden waarden zijn respectievelijk 7 en 8,5. Het meten van de pH met kleurtesten levert vanwege het slechte onderscheidingsvermogen van de kleuren vaak moeilijkheden op. De pH wordt daarom ook bij voorkeur elektronisch gemeten.

Symptomen bij acute lage/hoge pH (lager dan 4, hoger dan 11)
- directe vissterfte
- hyperactiviteit (overactief)

Bij langdurige lagere pH (lager dan 7)
- overmatige slijmvorming
- blijvende stressreacties (schrikkerig)

KH of carbonaat hardheid.
De KH waarde staat voor de caarbonaat hardheid en wordt bepaald door de hoeveelheid carbonaat in het water. Carbonaten hebben de functie van stabilisator voor de zuurgraad. Carbonaten worden verbruikt door planten en algen. Opname van CO2 leidt via onderstaand evenwicht tot afname van HCO3- (=carbonaat) en een toename van OH- (=loog). Door de toename in loog stijgt de zuurgraad. De gewenste KH waarde ligt tussen de 8-10

Met name overdag wanneer de planten/algen fotosynthetiseren (fotosynthese is het proces waarbij planten water, CO2 en lichtenergie omzetten in zuurstof en suikers) zal dan de zuurgraad stijgen. (de reacties lopen naar links). Bij lage KH waarden kan de zuurgraad dan in sommige gevallen zelfs oplopen naar 10. Vissen die optimaal functioneren in een pH traject van 7-8,5 zullen zich bij waarden van 10 zeker niet goed voelen en in sommige gevallen zelfs sterven. (met name jonge vissen kunnen niet tegen een hoge pH). Gedurende de nacht wanneer alle levende organismen CO2 produceren gaat het evenwicht naar rechts en zal de pH dalen (minder OH-)Meer afbeeldingen

Reacties

5 reacties tot nog toe

Luc,

Ik ben erg benieuwd wat de eventuele reden is van de opsoepering van de KH omdat de oorzaak natuurlijk veel belangrijker is dan de oplossing .
Pas als de oorzaak bekend is, is een onderhoudsdosis van 250 gram te rechtvaardigen. Het oneindig toepassen van deze onderhoudsdosis is geen goede zaak.
Misschien ook nog goed om even te vermelden dat de toevoeging van NatriumBiCarbonaat met beleid moet gebeuren.

Joop

joop on 17/02/2010 09:24

Verhoging van KH boven 6 leidt tot verhoging van pH. Met KH van 4 of 5 kan de pH prima gebufferd worden. Regelmatige waterverversingen met kraanwater (KH 5)houden de KH stabiel. Hoge KH (en GH) waarden leiden tot hoge TDS waarden, temperen de groei van koi en hebben een nadelige invloed op de ontwikkeling van het beni. Dit wordt bevestigd door de mudponds in Japan waar KH waarden op 2 en 3 zitten en pH op 6,5 tot 7.

rini on 17/02/2010 11:17

Opsoeperen van de KH:
Vermoedelijk, maar niet zeker heeft het opsoeperen van de KH te maken met het gebruikte grondwater. We hebben het probleem eerst proberen op te lossen met Maerl, maar blijkbaar was dit niet voldoende. Bijkomend probleem is ook dat de koi van ± 35 cm ondertussen naar 50 en 50+ cm zijn gegroeid, waardoor je toch kan spreken van een te grote bevolking op dit ogenblik. Het is ook slechts een tijdelijk hulpmiddel, want binnen een maand komen ze terug naar Arendonk. Nog een reden die we in overweging nemen is blijkbaar het gegeven dat een beadfilter meer KH opsoupeert, en ik heb zelf geen ervaring met een beadfilter, omdat alle filters in Arendonk traditioneel zijn met een zware aanvulling van bakki showers. De vijver waar de koi inzetten werken bijna hoofdzakelijk op een UB 140. Zelf heb ik hier echter geen kennis van en mag er dus eigenlijjk niets van zeggen. Maar goed dat je het aankaart Joop.

luc on 17/02/2010 11:35

Ik zit hier met hetzelfde gegeven , namelijk zeer lage ph en kh in het grondwater . De zak bicarbonaat staat al klaar om uit te testen wat ik moet doen binnenkort . Ik zie geen andere oplossing vermits natrium bicarbonaat zeer vlug oplost invergelijking met maerl.Het is toch logisch wanneer men water bijvuld met mindere waarde dat de ph en kh gaan zakken . Ik kom geregeld bij een paling kwekerij en die doen niks anders dan bij doseren .Het liefst 6.5 ph en 2 a 3 KH voor de groei , hier zwemmen liefst 4 ton palingen in 12000 liter water .Een lage ph met deze bezetting is minder gevaarlijk dan een hoge ph .
Dit is een materie dat me zeer interesseerd, laat maar komen .

Marcel on 17/02/2010 12:45

Marcel, het credo dat de KH en GH tussen de 8 en 12 dH moesten liggen is helaas nog niet voorbij. Het stamt uit de tijd dat men predikte dat een filter tenminste eenderde van het vijveroppervlak moest zijn, dat het water minstens 20 minuten in het filtercompartiment moest verblijven en dat vijvers plantenvijvers waren met koi erin. Het is het wat ik maar noem het "Ada Hofman syndroom". Die slaagde er ook niet in karperachtigen in een vijver te houden zonder dat deze troebel werd. Wie veelbelovende go-sanke voor in de toekomst houdt in water met deze waarden moet weten dat ie de koi qua ontwikkeling de vernieling in helpt. Het feit dat deze palingkwekerij het liefst pH waarden van 6,5 ziet heeft alles te maken met het feit dat er dan geen ammoniak kan ontstaan.

rini on 17/02/2010 14:28