Update 21 maart 08 Chrisal

Update 21 maart 08 ChrisalTestanalyse PIP.
Vorige week werd beslist om de waterverversing sterk terug te draaien en dagelijks product te doseren i.p.v. een grotere hoeveelheid wekelijks. Op woensdag 19 maart werden nieuwe stalen genomen van water en filters; extra stalen werden genomen van de kiezeltjes in de bovenfilters van de binnenbassins.

Algemene waarnemingen:
In bijna alle bakken is een troebelheid van het water waarneembaar. Dit is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van de combinatie van verminderde waterverversing en inwerking van de Chrisal bacteriën. Deze bacteriën zullen in het hele watersysteem en de filter overbodig vuil losweken wat in het water terecht komt. Dit zorgt voor troebelheid die nu in een volgende fase moet verdwijnen.

De vissen zelf vertonen nog steeds een overwegend rustig en gezond gedrag. In 1 bassin werden twee vissen opgemerkt met beginnende tekenen van een aeromonas infectie; daar dient de nodige aandacht aan besteed te worden en toont tevens aan dat eventuele problemen met aeromonas goed dienen opgevolgd te worden.

Microbiologie van de stalen:
Voor nagenoeg alle stalen is een duidelijke beterschap waarneembaar op vlak van microbiologie, met de Chrisal bacterie die dominant begint te worden en een daling van de ziektekiemen met zich meebrengt. Vooral de coliformen zijn spectaculair gedaald, hetgeen aantoont dat de vervuiling van het water met slechte bacteriën sterk daalt omdat de goede Chrisal bacterie dominant wordt. Op de bijgevoegde foto's kan je het resultaat zien van de metingen in de verschillende vijvers.

* Bij het totaal kiemgetal van de achterste binnenbak is merkbaar dat de Chrisal bacterie dominant wordt, maar een ongekende rode bacterie komt eveneens opzetten; dit kan een totaal onschadelijke bacterie zijn maar vergt verdere opvolging.

Waterkwaliteit:
De andere waterparameters blijven min of meer gelijk, met uitzondering van de troebelheid (COD/BOD) van het water dat nu rond 100 mg/ml schommelt voor de meeste waterstalen. Dat is op zich geen probleem en kan zelfs meer bescherming geven aan de vissen, maar het is geen gewenst effect voor kweker en liefhebber omdat het het zicht vermindert. Zoals eerder vermeld is dit losgeweekt vuil uit de filters, wat nu in een volgend stadium zal weggewerkt worden door de Chrisal bacteriën.

De pH van het water is over het algemeen met 0,2 eenheden gezakt:
Staal pH
BUR-W 7,98
BUL-W 8,01
BIV-W 7,84
BIA-W 7,78
QUA-W 7,68
Deze daling is het gevolg van de lagere instroom van bronwater dat een hoge pH van 8,38 had.

Conclusie:
We merken in alle waterbakken en filters op vlak van microbiologie een verbetering. Het is voor alle stalen heel goed merkbaar dat de goede bacterie van het product dominant wordt en op die manier heel veel andere en mogelijks schadelijke bacteriën onder controle houdt.
Wel zitten we momenteel met de troebelheid van het water; zoals gezegd komt dit hoogstwaarschijnlijk door het losweken van vuil, hetgeen in de komende week zal ophouden en waarbij het nu zwevende vuil zal verdwijnen om opnieuw helder water te krijgen.

Wordt vervolgd....

Meer afbeeldingen

Reacties

5 reacties tot nog toe

Hallo Luc,

Waar staan de afkortingen van de stalen voor ? Krijg dit zelf nml. niet bedacht....

Joost Verbeek on 21/03/2008 14:15

De afkortingen van de stalen staan voor de verschillende bakken waar testen genomen worden. De W staat voor het water en de F staat voor een staal van de Filter.

luc on 21/03/2008 17:37

Super interessant dit,

Is er ook nog een bak waar niks mee is gedaan, maar die wel vergelijkbaar is als referentie. Om zo te kijken wat het effect zou zijn zonder enige toevoeging?

Auke van Muiswinkel on 21/03/2008 18:12

Dag Auke. Inderdaad is er één bak waar niets aan gedaan is. Anders kunnen we natuurlijk niet vergelijken. Aan het einde van de rit kunnen we pas een besluit maken, en dat zullen we waarheidsgetrouw weergeven, zelfs als we weer eens met de billen bloot moeten. Wel interessant om te vermelden dat er op een bepaald moment een test gedaan werd op de door ons gebruikte BIO-UV. Er is een staal genomen van het water voor het aanzetten van de BIO-UV en na 15 minuten weer een staal van het water, maar dan als de BIO-UV gedurende 15 minuten heeft gebrand. Wij kunnen hieruit concluderen dat het aantal Aeromonas aanzienlijk gedaald was. Met andere woorden...ze zijn duur de lampen, maar bewijzen nu hun nut. En dit is nu degelijk gefundeerd. Misschien dat Robin hier een woordje extra over wil geven als hij dit leest.

luc on 21/03/2008 18:26

Zeker het effect op die Aeromonas bacterie interesseert me na de afgelopen maanden heel erg....

Auke van Muiswinkel on 22/03/2008 17:03