Verantwoordelijkheid van de kweker/dealer/koper

Verantwoordelijkheid van de kweker/dealer/koperHier ga ik even proberen een compromis in elkaar te steken wat betreft de verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen.

Te lezen in voorafgaande reacties, is het precies toch een hot item, waar beste eens openlijk over kan gepraat worden. Het is niet de bedoeling een manifest op te stellen of een contract dat bindend is. Ik geef hieronder in grote lijnen de gangbare afspraken weer. Onderbouwde reacties of commentaren kunnen opgenomen worden, om zodoende tot een zo duidelijk mogelijk compromis te komen. Tenslotte is iedereen vrij om te doen wat hij wil met zijn koi.

Gangbare richtlijnen
Indien een dealer een koi verkoopt, en de koper neemt deze mee naar huis, dan is het logisch dat de koper voortaan verantwoordelijk is voor de koi.

Indien de koi komt te overlijden binnen een bepaalde tijdspanne, dan ligt het aan de dealer en aan de vertrouwensrelatie met de dealer om hierover een gesprek te hebben. In vele gevallen is het zo dat, als de koper op regelmatige basis bij dezelfde dealer koopt, dat er dan een consensus bereikt wordt tussen betrokken partijen.

Indien er aan de dealer gevraagd wordt om de koi nog een bepaalde tijd te houden, dan dienen er vooraf afspraken gemaakt te worden tussen beide partijen. Mijn persoonlijke stelling is, dat indien een koi komt te overlijden tijdens het verblijf bij de dealer, de dealer een waardebon geeft voor het bedrag waarvoor de koi is aangekocht. De koper kan deze ten allen tijde verzilveren. Een gekochte koi kan nooit vervangen worden, maar het leed kan wel verzacht worden.

Indien er gevraagd wordt om een koi in de mudpond in Japan te laten, dan liggen de zaken iets ingewikkelder. Eerst en vooral moet de kweker bereid zijn om de koi nog een extra jaar mudpond te geven. Er wordt wel eens vergeten dat de kweker de koi liever NIET in zijn mudpond zet, dan wel.

De gesprekken volgend in het voorgaande nieuwsitem, krijg ik de indruk dat een kweker het juist als een bron van inkomsten ziet om de koi van de klant bij te houden. Dit is absoluut NIET waar. Hoe sneller naar huis, hoe liever ze hebben.

De kweker stelt over het algemeen zijn eigen voorwaarden. De koidealer is verplicht deze voorwaarden door te geven aan de klant bij aankoop van de koi. De voorwaarden kunnen verschillend zijn per kweker.

Bij het verblijf van de koi, van tosai naar nisai, geld over het algemeen de volgende regel:
Indien de koi komt te overlijden, of deze verdwijnt in de mudpond door hetzij overstromingen of andere, dan geld de regel dat de koper een nieuwe koi mag uitkiezen, die gelijkwaardig is aan diegene die in de mudpond is gegaan. In sommige gevallen kiest de kweker een koi, in andere gevallen, mag je een koi kiezen uit een aantal gelijkwaardige koi, in sommige gevallen mag je het bedrag dat je betaald hebt gebruiken om een andere koi te kiezen.

Indien de koi niet ontwikkeld zoals verwacht, als de koi verandert van sexe, of als er een technische beschadiging is, kan de kweker niet verantwoordelijk geacht worden. In dit geval speelt de relatie kweker/agent/koidealer een belangrijke rol. De agent/koidealer zal alles in het werk stellen om alsnog een vergoeding te krijgen, maar hier liggen de kansen veel lager.

Bij het verblijf van nisai naar sansai - yonsai of ouder, dan geld in principe dezelde regel als hierboven, met dien verstand dat je een tosai terugkrijgt, gekoppeld aan de waarde van de koi zoals deze in de mudpond is gegaan. Indien je dus een sansai of yonsai verliest, moet je in principe tevreden zijn met een gelijkwaardige tosai.

Iedere extra gift van de kweker is een bonus die de agent/koidealer probeert af te dwingen van de kweker. De agent/koidealer zal alle in het werk stellen om een zo gunstig mogelijk voorstel van de kweker te krijgen.

Men moet ervan uitgaan dat de kosten voor de mudpond, een vergoeding is voor de kosten die de kweker maakt om je koi te verbeteren. De kosten zijn verschillend bij iedere kweker.

Dit zijn over het algemeen, de meest gangbare afspraken die gelden tussen kweker en agent/koidealer. Ik probeer mijn klanten hier vooraf op de hoogte te brengen, en ze te informeren. De eerste jaren ging er weinig mis, de laatste 2 jaar heb ik mijn deel van de problemen gekregen. Zelf schat ik de kansen op 10% dat er iets met de koi kan gebeuren, en ik geef je op een briefje dat het niet plezierig is.

De verdwenen koi, waarvan sprake, was ook een bekende koi, met de roepnaam "dutske". De bekendheid werd nog versterkt door de openheid op onze website, want normaal komt dit niemand te weten, of tenminste is het in beperkte kring bekend.

Het is dus toch een interessant onderwerp om aan te snijden. Afhankelijk van de reacties en de stellingen, zal ik toch een proforma ontwerp klaarmaken, waarbij zowel de koper als de agent/dealer zijn verantwoordelijkheden neemt.

Reacties

27 reacties tot nog toe

Het spijtige is natuurlijk dat deze klant zijn persoonlijke koi kwijt is en is moeilijk vervangbaar.

johan on 25/10/2011 08:42

Misschien is het een goed idee om zelf een verzekeringsfonds aan te leggen. Van iedere koi die in Japan verblijft, vraag je de koper een bedrag van 100 euro in een noodfonds te steken. Dit komt op een afzonderlijke rekening te staan. Als er dan iets gebeurd met een koi van iemand, dan kan dit bedrag aangewend worden om de financiële schade op te vangen.

Doe je dit niet, dan ben je zelf ook niet automatisch verzekerd.

luc on 25/10/2011 09:06

Helder verhaal.
Het moet geven en nemen zijn want anders wordt het risico van koiverkopen wel heel erg groot.

Het enige wat ik me nog even afvraag. Ik ben een leek in de Japan situatie.
Maar ik begreep altijd dat kwekers afdwingen dat bepaalde HQ vissen alleen worden verkocht als ze nog een of meerdere jaren in de mudpond kunnen blijven. Omdat de kweker bang zou zijn dat het hoge bedrag wat is betaald anders in twijfel zou worden getrokken als de vis niet optimaal wordt gehouden. (wat op zich dan natuurlijk niet ondenkbaar is)

Maar nogmaals misschien is dit iets wat ik niet goed heb begrepen.

Wim on 25/10/2011 11:09

Ik denk Wim dat dit iets is wat je verkeerd hebt begrepen. Het is wel zo dan men niet zomaar eender welke koi in de mudpond laat zitten om te ontwikkelen. Koi vanaf een bepaalde kwaliteit (en prijs niet te vergeten) mogen dit wel. Je mag er van uitgaan dat, indien je koi in de mudpond mag blijven, deze een goede tot zeer goede kwaliteit heeft.

Hierin spelen de verhoudingen tussen dealer en kweker weer een bepaalde rol. Ik heb dit jaar een groot aantal tosai van Taniguchi in de mudpond laten zitten. (enkele in een betonnen mudpond). De kosten hiervoor waren menselijk. Ik heb hier zeer veel vertrouwen in, maar moet het binnen 14 dagen nog bevestigd zien.

Waarom een betonnen mudpond zul je je afvragen ? Wel vooral om de problemen met koi die verdwijnen door onbekende oorzaken beter onder controle te kunnen houden. Het geeft een bepaalde zekerheid extra. De mudpondkosten voor een betonnen vijver zijn ook hoger.

Samengevat: koi die verblijven in de mudpond zijn gewoonlijk van goede tot zeer goede kwaliteit, meestal vrouwelijk.

luc on 25/10/2011 12:13

ok, dank, weer wat geleerd. :-)

Wim on 25/10/2011 13:13

Om over na te denken.. Het is juist als Luc zegt dat enkel de VHQ een of twee jaar in Japan mogen blijven. En ieder dealer bepaald voor zich wat daar de kostprijs van is, en aan ons om te beslissen deze daar te laten . Maar wat de laatste jaren extreem opvalt , is dat van deze VHQ die we enkele jaren in Japan laten steeds de mooiste excemplaren te maken hebben met overstroming, "roofvogels", plotse sterfte,....
Het is dus niet onlogisch dat we er allen " vreemde gedachten" bij hebben.
Nu concreet. Als ik een tossai of nissai koop, en een of meerdere jaren in Japan laat( of mag laten), en deze verdwijnt door eender welke omstandigheid, dan vind ik dat ik recht heb op terug een koi van dezelfde leeftijd als gekocht. Wij betalen alles op voorhand, de koidealer en kweker heeft onmiddellijk zijn geld, en heeft dan ook verplichtingen "koopwaar" ( het zijn geen visboeren meer, maar gewiekste zakenmensen) te leveren.
Daarbij is het voor de koikweker niet zo moeilijk hier verantwoordelijkheid aan te geven. Wie beter als een koikweker kent het percentage verlies van een kweek op jaarbasis.Als hij van een topkweek 2500 excemplaren overhoud ipv 2000, dit als voorbeeld, kan ie perfect beantwoorden aan mogelijke verliezen. Indien niet nodig, verkoopt hij ze verder. ( weet dat een kweek over de honderdduizenden gaat, er gaan ook toppertjes naar de dead basket, wees daar gerust van).
Het is al erg genoeg dat we juist die specifieke koi moeten verliezen, wat naar sentiment onvervangbaar is, en dan nog eens financiel in de kou zouden blijven.
Dus geen verzekeringen of dergelijke. Waarom zou de kweker , als deze bij voorbeeld 10 koi verkoopt aan een dealer, 2 extra leveren om deze problemen hier op te vangen? Het blijven levende wezens.
En als laatste een nuchtere vaststelling: ook ik liet altijd de toppertjes enkele jaren langer in Japan. De lengte, maar vooral de breedte die ze daar kregen, kreeg ik op dezelfde termijn niet klaar in mijn vijver.
Ook ik ben er kwijtgeraakt , die nooit meer uit de mudpond kwamen.....
Maar erger was de constatatie dat de kois uit het hoger segment, en afgereisd naar hier na enkele jaren Japan, helaas geen lang leven beschoren waren. En dit bij verschillende dealers en koiliefhebbers. Ze waren majestueus, vol en prachtig van patroon. Bij sommigen was de vetlaag van die aard dat de organen nog amper functioneerden en een hartfalen onvermijdelijk was.
Moraal van dit verhaal: misschien het beste dat we onze aangekochte koi onmiddellijk naar hier laten komen en zelf genieten van de groei en ontwikkeling. Want zit het in de genen , het komt er hier ook uit. Mijn oudste sanke is 17jaar, het heeft effen geduurd, maar is een bom van een koi van 92 cm geworden. Patroon wat minder, maar het heeft iets extras als "oud oosters". Mooi toch.

willy on 25/10/2011 14:59

willy, goed gesproken....gewiekste zakenlui hoeven echt geen medelijden.het komt in deze handel teveel neer op de kopers en te weinig op de kwekers. de dealers hangen hiertussen.

M.i vereren we de kwekers teveel terwijl zij ons achter de rug uitlachen omdat wij slechts een fractie van hun omzet zijn. grote of kleine klanten zouden bij een goed ondernemer beide gerespecteert moeten worden. Ik zeg niet dat vele kwekers dat respect niet hebben maar bij sommigen lijkt dat respect ver weg. vissen naar hier halen is dan idd de beste optie. zekerheid en gezondheid boven alles!!

arie on 25/10/2011 16:05

ik kan me volledig vinden in de uiteenzetting van Willy.Op dit moment regeert de wet van vraag en aanbod gedomineerd door China waardoor de Europese klant het nakijken heeft en dealers als maar hogere inkoopprijzen moet betalen.De kweker bepaald alles en wij mogen blij zijn als....
Koi's zijn gemanipuleerde dieren .Een vergelijking met body bulding en de daarbij horende produkten(zeker in de hogere regionen)laat mij niet los.Heb zelf ook een koi in Japan en ben best opgewonden voor het resultaat.Maar heel de busness in Japan bekijk ik toch met wat argus ogen.
Laat mij duidelijk zijn :ik twijfel niet aande inspanningen en goede bedoelingen van interkoi.!

vryens Alex on 25/10/2011 16:08

Ook voor Interkoi zal dit een bittere pil zijn,zij zitten hier midden in maar kunnen verder weinig doen.
Probleem is dat er op dit alles geen controle is en kan gedaan worden ,je kan er eens niet snel heenrijden.
Ik zal wel gewoon mijn koi in Arendonk gaan halen,dit zijn in mijn geval niet de toppers ,maar ik ben er zeker van dat alles goed en eerlijk gebeurt.

johan on 25/10/2011 18:15

Misschien wordt het tijd om te stoppen met het vereren en ophemelen van de Japanse kweker en te durven kijken naar andere landen waar men op profesionele manier met kweken bezig is bv Polen /Israel....Het lijkt mij niet onmogelijk dat daar ook zeer goede resultaten bekomen worden en het is dichterbij.Maar iik denk dat dit ook een mentaliteits verandering van de klant vraagt.= een koi kan enkel VHQ zijn als hij van Japan komt.....

Vryens Alex on 25/10/2011 18:56

Er zullen inderdaad wel enkele echte "ongelukken" tussen de verdwijningen zitten. Maar ik ben er van overtuigd dat er ook een aantal vissen "te goed" uit de mudpond komen die dan snel voor een betere prijs een nieuwe eigenaar krijgen of in een afgelegen koihuis een nieuwe thuis krijgen, wie kan het trouwens controleren? De "arme drommel" hier in Europa krijgt dan een vergoeding die totaal niet in verhouding staat tot het geleden verlies.
Van de reeks "kleine" Taniguchi zullen er ook wel enkele verdwenen zijn!
En wij dan maar denken dat ze ons een gunst doen door de vis te vervangen. Heel naïef!

Peter on 25/10/2011 20:37

Probleem met de koi uit Israel is dat deze als tosai vaak heel goed zijn maar snel verminderen.In Japan zijn ze er al een tijdje mee bezig en weten als de beste hoe ze via inteelt een mooie vis kunnen bekomen.
Er zijn ook hobby kwekers uit Belgie die mooie resultaten behalen(het Gentse) ,maar daar gaat het nu niet over.

johan on 25/10/2011 20:55

Tien jaar geleden waren er nog zaken te doen,maar nu? Een gunst doen?Er wordt dikwijls gewezen op het hebben van een goede relatie met de kweker.Japaners hebben het zowiezo moeilijker met mensen die niet van het eiland zijn.De japanse uitdrukking voor vreemdeling ontgaat mij.

vryens Alex on 25/10/2011 21:21

He bah, zo WIL ik helemaal niet denken.

barry on 25/10/2011 21:25

heerlijk!!! eindelijk worden hier door meerdere mensen heilige huisjes omver geworpen. Openlijk!!! Het wordt tijd dat we de realiteit onder ogen zien als europa!!! wij hangen onder het paard zijn buik bij die japanners.

barry; je wil niet zio denken maar diep van binnen gebeurt t toch.....

arie on 25/10/2011 22:04

Hola luc , lijkt me precies een hot item!!
Uit uwen context lijkt me dit een aanvaardbaar voorstel "verantwoordelijkheid-kweker-dealer-koper". @ vryens Alex, inderdaad 10 jaar geleden waren er nog zaken te doen en was het nog betaalbaar, maar nu! Vroeger ( 15jaar geleden) heb ik ook import gedaan uit Japan, eigenlijk zou ik dit nu nooit meer doen omwille van bedriegerij van de kwekers... en de zotte prijzen! Als je de goeie genen in de koi hebt, zal deze ook wel uitgroeien tot jumbo, alleen zal het bij ons wat langer duren!!! Ook het feit van zogezegt doodverklaren van koi in de mudpond heb ik jaren geleden ook mogen ondervinden, je komt die zogezegde doodverklaarde koi dan tegen als Champion . Je kan wel geloven dat het vertrouwen ook geschonden is en ik nooit nog èèn koi koop van deze kweker! Het zal wel èèns gebeuren dat een koi sterft in de mudpond door dergelijke , maar de dag van vandaag heb ik mijn twijfels... ik moet ook toegeven dat ik dit nog nooit heb ondervonden bij het Interkoi team, altijd goeie ontvangst en als je een koi meeneemt wordt deze super gesoigneerd!! Mag ook èèns gezegt worden van Interkoi!!!

kurt on 26/10/2011 09:18

Dat is wat ik ook altijd zeg. Als ik besluit een vis te kopen in het hogere segment dan vind ik dat ik voor mezelf ook de goede faciliteiten moet hebben om deze vis op te laten groeien. Dan komt ie na eventueel een Q-periode bij de dealer naar hiertoe en ga ik hem verzorgen. Als ik de vis dan verpest heb ik het in ieder geval zelf gedaan (en kan ik eventueel leren van het waarom). Als ik het zelf niet kan wie zegt mij dat ik de vis dan wel goed kan houden als ie wel naar hiertoe komt.

Ik zou persoonlijk nooit de vis vooruit betalen en dan ook betalen voor een groeivijver. Met het huidige risico.

Aan de andere kant is het nu inmiddels wel bekend welke risico's je loopt dus als je het nu wel doet dan ken je die risico's. Of je het daar wel of niet mee eens bent je weet het wel.

Wim on 26/10/2011 10:13

Dikke spijkers met koppen die hier geslagen worden, vooral door onze Willy (blij u nog eens gehoord te hebben), en vele opgekropte frustraties omtrent onze Japanse "vrienden" die nu ineens aan de oppervlakte komen.
Wellicht niet onterecht, maar wat kopen wij ermee? Als kleine garnalen staan wij allemaal met de rug tegen de muur, opgetrokken door die weinig scrupuleuze poenscheppers. Een boodschap voor ons allen zou alvast kunnen zijn ons wat minder neerbuigend op te stellen tegenover hen, en dan bedoel ik in de eerste plaats ook de agenten en dealers.

Vele openhartige reacties hierboven weliswaar, maar tot dusver nog niets tegengekomen dat echt bruikbaar zou kunnen zijn in het eventueel amenderen of bijsturen van het ontwerp van compromis, waar het Luc toch om te doen was in the first place. Een gemiste kans?

Martin on 26/10/2011 13:54

martin,

gelijk heb je. Van de dealer van deze site geloof ik niet zozeer dat hij zich de les laat lezen of meegaat in het sprookje van de dealers. De spreekwoordelijke kaas wordt niet van deze dealer z'n brood gegeten denk ik....

arie on 26/10/2011 14:03

Hierover ben ik het ook volledig met je eens, Arie, en dit te vernemen uit de mond van sommige van zijn klanten zal de dealer van deze site ongetwijfeld een hart onder de riem steken.
Als ik in mijn reactie al stelde "in de eerste plaats ook de agenten en dealers", dan bedoelde ik dat meer in het algemeen en viseerde ik zeker niet Luc, onze rots in de branding, in goede en kwade dagen.

Martin on 26/10/2011 14:28

Als je een broodrooster koopt in de winkel en je krijgt 1 jaar garantie, ga je dan ook zo zitten klagen als ie na 16 maanden kapot gaat?
Je weet vooraf waar je aan begint en wat je geboden wordt.
Je WEET de gevaren en je HOOPT op een aangename verrassing.
Beleggen zonder risico is er niet. Koi houden in een mudpond ook niet.
Simpel als dat.

Bert


Bert

Bert on 26/10/2011 19:27

@ Bert,
Wat zijn we toch goed in het intrappen van open deuren, nietwaar!
Alleen maar spijtig dat dit geen aarde aan de dijk brengt.

Martin on 26/10/2011 21:54

Beste Martin,

Ik begrijp als geen ander de frustratie die het teweeg brengt als een koi niet uit de modder komt. Echter de kweker hiervan de beschuldigen, vind ik onzin, evenals dat je mijn mening ziet als het intrappen van open deuren. Je wilt eerlijke meningen zien heb ik eerder gelezen. Waardeer, of beter gezegd, respecteer dan aub ook mijn mening, ook als is deze niet dezelfde als van jou.
Luc geeft het precies goed aan, door te zeggen dat de kweker er 9 van de 10 keer niet op zit te wachten om een koi door te laten groeien. Als hij dit het eerste jaar doet, dan is het meestal verzekerd. De jaren daarna is normaal gesproken op eigen risico, tenzij anders overeen gekomen.

Geeft u mij dan eens, ipv mooie poëtische berichten te schrijven, uw visie eens, over het waarom een kweker het nu fout heeft gedaan, als hij vooraf aangeeft, dat het laten verblijven van uw koi in zijn mudond op uw risico is.

Als u vind dat ie zijn mudponds zo moet bouwen, dat zaken als deze niet kunnen gebeuren, dan moet er een prijs voor berekend worden, die zo hoog is, dat ie een scrupuleuze poenschepper wordt genoemd.

Bert

Bert on 26/10/2011 22:11

Ik denk dat je alles niet goed gelezen hebt bert.lees vooral het berichtje van Willy maar eens.het gaat hier eigenlijk niet meer over de risico 's van de mudpond,maar over de wonderbaarlijke verdwijningen van top vissen.

Johan on 27/10/2011 07:47

Ik denk het wel Johan.
Ik had eigenlijk van Martin niet verwacht dat ie op deze manier mensen zou veroordelen. Ik lees hier altijd en ik lees de stukjes van Martin graag, omdat ie precies verteld waar het op staat en doet dit nog eens op een fijne manier.
Echter denk ik dat er een hoop frustratie op mijn reactie bij zat, ik weet het niet.

We praten over wonderbaarlijke verdwijningen, maar waar is dat op gebaseerd? Op de teleurstelling die je voor je kiezen krijgt, of op waargebeurde feiten. Ik lees hier over een koi die verdwenen zou zijn en later als GC terug keert. Ik zou graag willen weten bij welke kweker dit was en waar en welke vis GC geworden is. Ik baseer me dan graag op de feiten.
Bekijk eens hoeveel koi er jaarlijks de mudpond in gaan. Mudponds die onmogelijk zo goed beschermd kunnen zijn als onze vijvers. Onze vijvers die ook niet eens te maken hebben met allerlei randverschijnselen die er bij de mudponds wel zijn. Hoeveel vissen gaan er bij ons per jaar in alle vijvers niet dood?

Ik denk dat de reacties puur uit frustratie komen, omdat je een jaar of soms zelfs wel langer op een koi zit te wachten. En wachten duurt lang!

Bert

Bert on 27/10/2011 08:32

Beste Bert,

Je vraagt mij naar mijn persoonlijke visie in deze problematiek.
Welnu, mag ik je er dan op wijzen dat ik mijn visie eigenlijk al grotendeels en uitvoerig gegeven heb in mijn tweede en derde reactie op het nieuwsitem "Update Yamamatsu" van 22 oktober jl.

Goed lezen wat daar zoal geschreven staat. Dan zal je vermoedelijk ook begrijpen dat ik inderdaad grote moeite heb met uw eigen, in mijn ogen nogal eenzijdige (lees: pro kweker) visie ter zake.
Ik vind namelijk dat uw uitgangspunt gewoon verkeerd is: de klant betaalt een mudpond fee en moet bovendien alle risico's erbij nemen, de kweker ontvangt deze fee gratuite want hoeft overigens geen enkel risico voor zijn rekening te nemen. Dit is toch de wereld op zijn kop, als je het mij vraagt: het contractuele "voor wat hoort wat" principe wordt gewoon van tafel geveegd, en dat kan voor mij niet.

Om het even in uw eigen vergelijkingsbeeld te plaatsen, als belegger verwacht ik net een rendement in verhouding tot het risico, niet dat ik er nog voor moet bijbetalen ook. Met als implicatie dat als er zich een sinister voordoet, de kweker ook op één of andere wijze zijn verantwoordelijkheid zou moeten nemen.

Uw uitgangspunt is meteen ook uw conclusie, en zo ontwijk je natuurlijk de kern van heel de problematiek. Ik bedoel maar dat de kweker op zijn minst toch een deel van het risico voor zijn rekening zou moeten nemen, in de zin trouwens zoals door Luc hierboven beschreven.

Bert, je verwijt mij in uw laatste reactie dat ik "op deze manier mensen zou veroordelen". Dit is echt niet zo, hoor, neem dat van mij aan. Ik meen in alle eerlijkheid dat ik hier niet op de man maar wel op de bal gespeeld heb, en dat moet toch kunnen vind ik.
Misschien was de manier waarop ik mijn korte reactie hierboven geformuleerd had wel weinig respectvol tegenover jou, en daarvoor wil ik mij hier dan ook openlijk verontschuldigen.

En dat mijn reactie zou ontsproten zijn uit pure frustratie, ik weet niet waar je dat haalt, want voor alle duidelijkheid, ik ben niet de klant van wie de Yamamatsu koi verdwenen is. Wel ben ik al enige tijd aan het wachten op een andere parel uit Japan, maar dat is hier niet ter zake . . .

En nu de spons erover, naar ik mag hopen?

Martin on 27/10/2011 14:34

Beste Martin,

Bedankt voor uw uitvoerige uitleg. Verontschuldigingen zijn niet nodig. Ik kan uit al uw postings inmiddels wel opmaken dat kwaad u niet in het bloed zit. We schrijven allemaal soms wel iets te heftig. Dat is het nadeel van schrijven en niet elkaar persoonlijk spreken. Een uitroepteken bijvoorbeeld is een gevaarlijk ding om toe te passen in zulke gesprekken, want dat kan helemaal verkeerd worden opgevat. Maar dat allemaal terzijde.

Ik ben inderdaad tot op zeker hoogte pro kweker. Dit komt omdat ik zijn standpunt wel kan begrijpen. Wij denken dat de mudponds er toch wel liggen en dat ze daar flink mee verdienen. Ik zie dit toch wel anders, namelijk grond kost geld, ook in Japan. Mudponds moeten ook nog onderhouden worden, kost ook geld. Vissen moet eten krijgen, kost ook geld.
Ik begrijp de risico's die er aan vast zitten want dat vertelt ie me vooraf.
Mocht het dus fout gaan, dan heb je geweten waar je an begonnen bent. Mijn mening is dat de kweker dan de kosten van verblijf moet terug betalen en daarmee is de kous af. Ik vind dat wel iets dat terug moet komen. Beetje raar of dubbel misschien, maar zo zie ik het.

Laat ik het vergelijkingsbeeld nog eens verduidelijken. Beleggen in aandelen bedoel ik.

Verder verschillen we van mening en dat mag, geen probleem. We komen hier dus ook niet uit.

Natuurlijk de spons erover, ik denk tenminste dat we het over het nederlands: zand erover hebben.

Bert

Bert on 27/10/2011 16:11